2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Alytaus miesto misijos

Birželio 25–26 dienomis Alytaus miesto erdvėse vyko slėpiningi Dievo darbai. Sutiktus alytiškius kalbino ir kvietė dalyvauti Alytaus miesto misijų renginiuose miesto misijų savanoriai. Jie dalijo skrajutes ir savo širdžių džiaugsmą sutiktiesiems.

Birželio 25-oji (ketvirtadienis)

Centrinėje miesto aikštėje stovėjo informacijos palapinė. Joje prisistatė įvairios Alytaus miesto parapijose veikiančios grupelės, „Caritas“, maltiečiai. Savanoriai kvietė praeivius užsukti ieškoti paslėpto lobio, pasivaišinti arbata.

Tuo pačiu metu Šv. Brunono Kverfurtiečio, Šv. Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijose vyko speciali programa vaikams ir jų tėveliams. Kartu su savanoriais vaikučiai žaidė, piešė ir dalyvavo specialiose edukacinėse programose: „Žaidžiame pasaką“, „Lėlininko dirbtuvėlė“ ir programoje apie piemenėlius. Tėveliai galėjo pasikalbėti įvairiomis temomis su suaugusiais savanoriais ar tiesiog išgerti arbatos.

15 val. Rotušės aikštėje prasidėjo popietinė miesto misijų programos dalis „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. Vedėjai kun. Jonas Cikana ir ses. Evelina Lavrinovičiūtė, tarę įžanginį žodį, į sceną pakvietė Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą ir Kauno arkivyskupijos vyskupą augziliarą Kęstutį Kėvalą pasveikinti susirinkusius. Po sveikinimų Gailestingojo Jėzaus kongregacijos seserys iš Vilniaus visus kartu kvietė melstis Dieviško gailestingumo vainikėlį. Kartu su Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos iš Kauno atstovais visi šlovino Viešpatį. Norintys galėjo atlikti išpažintį ar pasikalbėti su aikštėje buvusiais kunigais.

Restorane „Charlie pizza“ Kauno I dekanato jaunimo sielovados komanda vedė „protų mūšį“. Sugiedoję artėjančių Lietuvos Jaunimo dienų himną visi paniro į intriguojančių klausimų jūrą. Komandos linksmai diskutuodamos bandė logiškai išmąstyti atsakymus ar tiesiog spėti – o gal pataikys?..

Nuo 17.30 val. kavinėse alytiškių laukė kunigai. Restorane „Sky Lounge“ kun. Žydrūnas Kulpys ir kun. Egidijus Juravičius kalbėjo tema „Santuoka XXI amžiuje. Ar tai įmanoma?“. Kavinėje „Spotas“ kun. Vaidotas Labašauskas kalbėjo tema „Dvasinė kova kasdienybėje – su kuo ir dėl ko kovoju?“ Susirinkusieji ne tik įdėmiai klausėsi, bet ir aktyviai įsijungė į diskusijas, kėlė klausimus, dalijosi liudijimais iš savo gyvenimo.

Dieną vyko speciali programa: su miesto savivaldybės darbuotojais susitiko Vilkaviškio vysk. R. Norvila, prof. Vincentas Vobolevičius, g. kan. Arūnas Užupis, kun. Darius Vasiliauskas. Su miesto švietimo darbuotojais bendravo vysk. K. Kėvalas ir kun. Miroslav Dovda. Jie kartu su kun. Sigitu Bitkausku ir kun. Rolandu Bičkausku skelbė Evangeliją policijos pareigūnams.

Dieną vainikavo naktinė adoracija „Šviesa naktyje“. Dalis savanorių, išsiųsti į gatves, sutiktus žmones kvietė užeiti į Šv. Angelų Sargų bažnyčią susitikti su tikruoju Karaliumi – Jėzumi Kristumi. Palydėti savanorių, atėjusieji turėjo galimybę atlikti išpažintį, pasimelsti prie Švč. Sakramento, užrašyti intenciją, už kurią melsis pašvęstojo gyvenimo atstovai. Adoracijos metu giedojo Panevėžio jaunimo šlovinimo grupė.

Vakaras baigėsi malda už Alytaus miestą ir kraštą, kuriai vadovavo vysk. R. Norvila.

Birželio 26-oji (penktadienis)

Nuo 9 val. ryto Šv. Angelų Sargų bažnyčioje buvo skelbiama Evangelijos žinia miestui ir kiekvienam žmogui. Ši programos dalis transliuota „Marijos radijo“ bangomis. Skaitinius skaitė Alytaus miesto misijų savanorės Indrė Kukučionytė ir Viktorija Motukaitė, skaitinius komentavo kun. Arvydas Jakušovas, muzikinius intarpus gyvai atliko Nerijus Jakštonis, Agnė Martinaitytė, Vaiva Šuopytė iš Šakių bei Nojus Kondrotas iš Prienų. Centrinėje miesto aikštėje veikė informacijos palapinė, parapijose vaikus užėmė „vaikų sodelių“ savanoriai.

15 val. Rotušės aikštėje Viešpatį šlovino jungtinis Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies ir Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijų choras. Liudijimais dalijosi „Gailestingumo versmės“ sielovados bendruomenės nariai, kunigai klausė išpažinčių.

Kavinėje „Spotas“ kun. Vytautas Mazirskas ir kun. Andrius Šidlauskas MIC kvietė užduoti kuo daugiau klausimų. Sausakimšoje erdvėje nuskambėjo ne vienas klausimas įvairiomis temomis, į juos kuo išsamiau buvo pasistengta atsakyti. Šis susitikimas sukėlė ypatingą alytiškių susidomėjimą – kavinėje buvo tiek žmonių, kad kai kurie stovėjo net ant laiptų.

Dieną vyko speciali programa. Vysk. Arūnas Poniškaitis ir g. kan. A. Užupis susitiko su „Sodros“ darbuotojais, vysk. R. Norvila, kun. Nerijus Žvirblys ir kun. Marius Rudzinskas susitiko su priešgaisrinės tarnybos pareigūnais. Vėliau vysk. R. Norvila ir mons. Leonas Jakimavičius susitiko su Alytaus rajono savivaldybės ir rajono švietimo darbuotojais. Vysk. A. Poniškaitis ir kun. M. Dovda aplankė įmonės „Lankava“ darbuotojus.

18 val. visi susirinko į šv. Mišias. Jas aukojo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras A. Poniškaitis, Alytaus dekanas g. kan. A. Užupis ir kiti kunigai. Šv. Mišių metu buvo konsekruota Ostija, kuri vėliau išvežta į nuolatinės Lietuvos jaunimo dienų adoracijos vietą – į palapinę šalia Sporto ir rekreacijos centro. Adoracija vyko visų Lietuvos jaunimo dienų metu.

Rūta Jurkšaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija