2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Prieglobstis Irako krikščionims

Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas sveikina į Lietuvą atvykusius
krikščionis pabėgėlius iš Irako
Evgenios Levin (bernardinai.lt) nuotrauka

Liepos 3 dieną, penktadienį, į Vilnių atvyko penkiolika krikščionių irakiečių (katalikų chaldėjų) iš trijų šeimų, kurios savo šalyje patyrė persekiojimus ir grėsmę gyvybei dėl tikėjimo. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, reaguodamas į sudėtingą situaciją Irake, pakvietė šias šeimas ir joms per parapijas bei Vilniaus miesto parapijų bendruomenes suteikė prieglobstį.

„Mes privalome rasti drąsos pasirūpinti tais, kurie yra persekiojami dėl tikėjimo, kenčia karo baisumus, – kalbėdamas apie šią iniciatyvą sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. – Pabėgėliai nėra statistika, tai žmonės, kurie kasdien patiria grėsmę gyvybei.

Jie yra priversti palikti visą savo ankstesnį gyvenimą ir pasikliauti mūsų gailestingumu bei solidarumu, kaip karo metais mūsų tėvai ir seneliai pasikliovė Vokietijos, Jungtinių Valstijų ir kitų kraštų žmonių gera valia ir ieškojo prieglobsčio jų šalyse“, – kalbėjo arkivyskupas, pats asmeniškai pasitikęs atvykusiuosius.

Atvykstančių šeimų apgyvendinimu, maitinimu, užimtumu, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir kultūros mokymu rūpinsis Vilniaus parapijų bendruomenės kartu su Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ darbuotojais ir savanoriais. „Prisidėti prie šių šeimų integracijos kviečiame visus geros valios žmones. Tai padaryti galima ne tik aukojant pinigus, tačiau ir skiriant laiko susipažinti su atvykstančiais žmonėmis, aprodyti jiems mūsų miestą, pasikviesti kartu papietauti ar pažiūrėti filmą. Tai, kaip jiems seksis įsikurti mūsų šalyje didele dalimi priklauso ir nuo mūsų pasirengimo juos priimti“ – kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ telkia geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje. Organizuodamas 40-ies įvairiapusę pagalbą teikiančių padalinių ir programų veiklą, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ yra plačiausią pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija Vilniaus regione, per metus suteikianti pagalbą 16 000 žmonių. 

Jungtinių Tautų ataskaitoje apie situaciją Irake sakoma, kad Irako islamo valstybės kovotojai akivaizdžiai, sistemingai ir dideliu mastu rengė tiesiogiai prieš civilius žmones nukreiptus išpuolius, egzekucijas, žudymus, grobimus, žaginimus ir naudojo kitokį lytinį ir fizinį smurtą prieš moteris ir vaikus, prievarta verbavo vaikus ir juos panaudojo kaip savižudžius sprogdintojus. Nuo metų pradžios Irake žuvo arba buvo sužaloti, tarp jų nužudyti be teismo apie 700 vaikų. Ypač didelę grėsmę išgyvena Irako krikščionys ir kitos religinės mažumos, kurias siekiama „nušluoti nuo žemės paviršiaus“.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija