2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Lietuvos kariuomenės vadui suteiktas generolo leitenanto karinis laipsnis

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas užsega Lietuvos
kariuomenės vadui Jonui Vytautui
Žukui generolo leitenanto antpečius

Birželio 22 dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė per iškilmingą ceremoniją Prezidentūroje Lietuvos kariuomenės vadui generolui majorui Jonui Vytautui Žukui už nepriekaištingą tarnybą, kariuomenės ir Lietuvos stiprinimą suteikė generolo leitenanto karinį laipsnį. Ceremonijoje taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, krašto apsaugos viceministrai, ministerijos kancleris, kariuomenės pajėgų ir valdybų vadai,  kiti ministerijos ir kariuomenės atstovai, taip pat kariuomenės vado artimieji.

„Kariuomenės rankose yra gyvybinė valstybės užduotis – Lietuvos ir jos žmonių saugumas. Šis laipsnis – įvertinimo ir pasitikėjimo ženklas. Kartu tai – dar didesnė atsakomybė ir pareiga būti pavyzdžiu visiems Lietuvos žmonėms“, – sakė šalies vadovė.

 „Kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas dalyvavo atkuriant ir vystant Lietuvos kariuomenę jau nuo pačių jos ištakų, nuo Lietuvos Maidano atkuriant Lietuvos  nepriklausomybę iki narystės galingiausioje saugumo organizacijoje NATO. Generolo patirtis vadovaujant tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek ir NATO struktūrose, kompetencija ir atsidavimas savo darbui –  tai ir pavyzdys Lietuvos kariams, “ – sakė krašto apsaugos ministras J. Olekas.

 Gen. ltn. J. V. Žukas yra gimęs 1962 m. birželio 1 d. Kaune. 1991 metais baigė Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, 1994 metais Vokietijos Bundesvero vadovavimo akademiją, 2007 metais – NATO gynybos koledžą Romoje. Tarnybą krašto apsaugos sistemoje karininkas pradėjo 1990 metais Krašto apsaugos departamente vykdydamas II skyriaus inspektoriaus pareigas. 1991 metais tapo Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio vado pavaduotoju, 1992 metais Lauko kariuomenės brigados Kauno motodesantinio bataliono vadu, kiek vėliau Lauko kariuomenės brigados vado pavaduotoju, nuo 1994-ųjų – štabo viršininku. 1995–2001 metais J. V. Žukas vadovavo Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“, iki 2004 metų tarnavo Lietuvos gynybos atašė Vokietijai, Austrijai, Olandijai ir Liuksemburgui. 2004–2007 metais jis vadovavo Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai, 2007–2012 metais – kariuomenės Sausumos pajėgoms. 2012–2014 metais ėjo vyriausiojo karinio atstovo prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir ES pareigas. Lietuvos kariuomenės vadu generolas tapo 2014 m. liepos 24-ąją. Gen. ltn. J. V. Žukas yra apdovanotas daugeliu aukštų apdovanojimų, tarp jų – Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Sausio 13-osios, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, Lietuvos nepriklausomybės medaliais, Tarptautinės kariškių sporto tarybos (CISM) ordinu už nuopelnus, Krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės medaliais „Už nuopelnus“, Krašto apsaugos sistemos medaliu „Už pasižymėjimą“, kitais.

Kpt. Mindaugas Neimontas

Giedrės Maksimovicz nuotrauka 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija