2016 m. lapkričio 11 d.    
Nr. 42
(2210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Kunigas kraštietis grįžo namo...

Taujėnų parapijos klebonas
kun. Laurynas Grikietis
ir Kauno Palemono parapijos
klebonas kun. Darius Vasiliauskas
su grupe taujėniškių

TAUJĖNAI. „Gera grįžti namo“, – buvo pirmieji Kauno Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono), parapijos klebono kun. Dariaus Vasiliausko žodžiai, ištarti Ukmergės dekanato Taujėnų bažnyčioje. Jis kartu su šios parapijos karitiečiais ir Marijos legiono nariais rugsėjo 29 dieną lankėsi parapijoje, kurioje yra augęs, baigęs mokyklą, vietinių meiliai vadinamas kunigu Dariuku. Jis visada laukiamas šioje parapijoje. Pirmiausia kunigas Darius aukojo šv. Mišias už Taujėnų ir Palemono parapijų žmones, už neseniai mirusį visų mylimą Taujėnų kleboną mons. Joną Voverį. Kunigo Dariaus pamokslo žodžiai ėjo iš širdies į širdis, gaivino ir šildė susirinkusiųjų sielas. Kartais būna, kad girdi teisingus ir gražius žodžius, bet jie nesušildo, neina iš širdies. Kunigas Darius spinduliuoja tokią meilę, džiaugsmą, švelnumą, kad kiekvienas, tądien dalyvavęs šv. Mišiose, pajuto dvasinę ramybę.

Po šv. Mišių Taujėnų karitietės ir Marijos legiono moterys pakvietė visus į agapę. Prisirinko pilna salė parapijiečių. Visi norėjo pakalbėti, apkabinti kunigą Dariuką. O jis ėjo nuo vieno prie kito, pakalbindamas, kiekvienam rasdamas gerą žodį. Dėkojo Taujėnų klebonui kun. Laurynui Grikiečiui už šiltą priėmimą, klasės auklėtojai Mildai Titenytei, pirmajam bažnyčios mokytojui zakristijonui Kostui Tulušiui, vargonininkei Virginijai Kaziūnienei, tuometiniam bendruomenės pirmininkui Rolandui Janickui (dabar – Ukmergės rajono meras), seniūnei Elvyrai Tulušienei, parapijiečiams, padėjusiems ir palaikiusiems mokslo seminarijoje metais.

Svečiai iš Palemono net sueiliavo savo prisistatymą, labai šiltai bendravo su savo klebono gimtinės parapijiečiais. Netrūko kalbų ir juoko. Buvo ir bendros giesmės, ir taujėniškio Alfonso Karvelio akordeono muzika.

Drįstu sakyti, kad Dievas myli Taujėnų parapiją. Iš čia kilęs ne vienas kunigas. Ir visi Taujėnų klebonai – kunigai a†a Gustavas Gudanavičius (1911 10 08–1937 05 22–1991 12 02), Dainius Lukonaitis, Darius Auglys ir ypač ilgametis Taujėnų klebonas a†a mons. Jonas Voveris (1913 11 02–1939 06 03–2016 08 02), kurio netekome šią vasarą, – buvo nuostabūs, mylimi ir mylintys žmones.

Dabar, kai susirenka Marijos legiono moterys ir uždega palemoniečių padovanotą žvakę, sugrįžta šilti tos gražios šventės, suartinusios dvi parapijas, prisiminimai.

Dalia Katinaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija