2016 m. lapkričio 11 d.    
Nr. 42
(2210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai

Pasvalio bažnyčioje Šv. Mišias
aukoja kun. Ričardas Banys.
Dešinėje – klierikas Normundas Figurinas

PASVALYS. Spalio 9 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai. Jie prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis. Vyko Švč. Sakramento adoracija. Melstasi Rožinio maldos IV dalis – „Garbės slėpiniai“. Juos vedė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir klierikas Normundas Figurinas.

Paskui pagrindines šv. Mišias aukojo Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios administratorius kun. teol. lic. Ričardas Banys. Giedojo jaunimo choras „Canticum novum“ (vadovas – Rimvydas Mitkus). Gražiai išpuoštoje bažnyčioje vyko procesija.

Gailestingumo metais, išeinantiesiems iš bažnyčios, vykstant akcijai „Meilės ir gailestingumo obuolys“, kiekvienam buvo įteikta po gražiai įpakuotą obuolį. Jis buvo paskirtas parsinešti ir pasidalinti šeimoje ar su pažįstamu, aplankytu ligoniu ar vargstančiu. Akcijos sumanytojos ir organizatorės – Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Vlada Čirvinskienė ir parapijietė Kazimiera Kiznienė. Siūlyta prieš dalijantis obuolį sukalbėti rožinio maldą.

Šventoriuje parengtoje pavėsinėje vyko paroda „Gyvojo Rožinio draugijos veikla Gailestingumo metais“. Eksponuotos fotografijos iš įvairių aplankytų vietų bei literatės iš Paįstrio Onos Striškienės publikuoti straipsniai spaudoje apie Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos veiklą.

Pasvalio kultūros centre vyko agapė, parapijos klebonas kun. A. Kasperavičius visiems dėkojo ir palaimino parengtą stalą. Bendrauta, dalintasi mintimis. Patalpas geranoriškai suteikė šių namų direktorius Robertas Lavickas bei jo pavaduotojas Rytis Vaičaitis. Meno programą katalikiška ir tautine patriotine tema padovanojo Elena Ralienė iš Šiaulių. Savo firmine koše ir arbata vaišino Joniškėlio seniūnas Sigitas Ilgutis. Padėkota vainikų pynėjoms ir renginio pagalbininkėms, klebonui kun. A. Kasperavičiui ir zakristijonui Romui Baliūnui, puikioms šeimininkėms už gražų šventinį stalą.

Ona Striškienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija