2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija

Su riterių ordino nariais
ir Gniezno dvasininkais

Adalberto ordino riteriai perduoda
relikviją br. Pauliui Bytautui OFM

Prie Rotušės kalba von Uracho palikuonis

Šv. Jurgio bažnyčioje
susirinko gausi minia

Eisenoje – skautai bei vienuolės

...ir jaunieji savanoriai

Giedojo kun. Viliaus
Sikorskio vadovaujamas choras

... įvairių riterių ordinų nariai

Šv. Mišios

Relikviją lydėjo gausi žmonių eisena

Gegužės 21-ąją, sekmadienį, Kaune vyko iškilmės, per kurias Lenkijos Gniezno vyskupijos atstovai perdavė broliams pranciškonams saugoti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikviją.

Šv. Adalberto Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija iš Gniezno miesto pagal senovinę tradiciją Kauną pasiekė laivu. Ją Nemuno krantinėje prie Vytauto Didžiojo bažnyčios pasitiko kauniečių ir svečių minia. Atlydėta iki Rotušės aikštės, relikvija buvo iškilmingai perduota Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonui kun. Pauliui Sauliui Bytautui OFM. Rotušės aikštėje ceremonijai vadovavo miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius ir pristatė šio išskirtinio įvykio svečius iš Lenkijos – Gniezno katedros dvasininkus. Procesijoje šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija iškilmingai, dalyvaujant Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariams, Jotvingių kryžiaus riterių ordino nariams, jauniesiems skautams su savo vėliavomis, palydint gausiam kauniečių būriui, su giesmėmis atnešta į Šv. Jurgio bažnyčią. Čia su lenkų dvasininkais buvo aukojamos padėkos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Taip Šv. Adalberto Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu iš Gniezno miesto buvo parvežta Baltijos kraštų misionieriaus šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija ir perduota broliams pranciškonams saugoti bei gerbti Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčioje, Švenčiausiosios Trejybės altoriuje.

Gniezno katedros klebono kanauninko žodyje buvo atkreiptas dėmesys į naująją evangelizaciją, visos Bažnyčios, taip pat ir brolių pranciškonų Kaune misiją šių laikų žmonėms parodyti Kristų, liudyti Jo meilę ir sergėti Dievo įsakymus. Šv. Jurgio bažnyčia, pasak svečių, labai nukentėjo nuo sovietinių represijų ir dar daug reikia atlikti restauravimo darbų, kad bažnyčia plačiai atvertų žmonėms savo paveldą. Ateizmo sistema labai stengėsi, kad ši bažnyčia neturėtų praeities, ateities ir jokios reikšmės žmonių gyvenime. Šv. Adalberto relikvijos nuo šiol bus naujas ištikimybės Kristui ir tikėjimo bei žmogiškos bendrystės ženklas.

Kaip yra sakęs br. Rolandas Taučius OFM, tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino kvietimu anksčiau dalyvavęs Gniezne vykusiame šv. Adalberto (Vaitiekaus), pirmojo Rytų Europos misionieriaus, minėjime ir Gniezno vyskupijos 600 metų jubiliejuje, Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai dovanota yra antro laipsnio relikvija. Yra žinoma, kad pirmojo laipsnio relikvijos yra šventojo kūno dalys, o antrojo laipsnio – asmeniškai jo naudoti daiktai. Trečiojo laipsnio relikvija yra prie šventojo palaikų priliestas daiktas. Šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija, kaip Gniezno arkivyskupijos dovana Kaune esančiai Šv. Jurgio bažnyčiai, perduota ne atsitiktinai. Ji įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje, kuri senaisiais laikais, kuomet būdavo keliaujama laivais, buvo savotiški vartai į Kauno miestą. Čia buvo įsikūręs uostas, čia puikuojasi Kauno pilis. Kitapus Nemuno buvo jau ne Lietuvos žemės, tad, galima sakyti, ši vieta buvo savotiški Lietuvos vartai, iš kur buvo keliaujama į tuometinę sostinę Kernavę, vėliau į Vilnių. Tad ši upių santaka būtų buvusi neišvengiama šv. Adalberto sustojimo vieta, jei jam būtų pavykę pasiekti Lietuvos žemes.

Šv. Adalbertas (Vaitiekus) yra vyskupas ir kankinys, gyvenęs apie 956–997 metus. 982 metais tapo Prahos vyskupu, 997-aisiais kaip misionierius išvyko skelbti Evangelijos į Prūsiją. Jis yra pirmasis baltų genčių misionierius. Tačiau savo misijos metu jis buvo nužudytas 997 metais. balandžio 23 d. Lietuvos ir Prūsijos pasienyje netoli Žuvininkų (Kaliningrado srityje). Ten pamokslavo lydimas dviejų savo bičiulių. Šv. Adalberto Prahiškio pavyzdys yra uždegęs ir šv. Brunoną Kverfurtietį, vyskupą ir tikėjimo kankinį, Evangelijos skelbėją mūsų krašte.  

Edvardo ŠIUGŽDOS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija