2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Viešpaties žengimo į dangų slėpinys

Kun. Gintautas Jankauskas (dešinėje)
ir jį kalbinęs Petras Urbonas

Praėjus 40 dienų po Prisikėlimo Kristus, palaiminęs savo mokinius, grįžta pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs. Šiuo įvykiu pasibaigia regimas Jėzaus buvimas tarp žmonių ir prasideda naujas, neregimas. Baigiasi žemiškoji Jėzaus misija, prasideda apaštalų misija, Bažnyčios veiklos laikotarpis. Šeštinės kiekvienais metais iškilmingai švenčiamos Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, nes tai – pirmieji parapijos atlaidai ir vaikų Pirmoji Šv. Komunija. Klebonas kun. Gintautas JANKAUSKAS sutiko pasikalbėti apie liturginę Šeštinių prasmę.

Kristaus Žengimo į dangų apčiuopiamumą aprašo evangelistas Lukas. Jis skelbia, kad Jėzus apaštalus nusivedė prie Betanijos šventovės ir, iškėlęs rankas, juos palaimino. Laimindamas juos „atsiskyrė“ ir „pakilo į dangų“, debesis jį paslėpė. Kas Biblijoje ir liturgijoje norima perteikti pasakymu, kad Jėzus „buvo paimtas į dangų“, „pakilo į dangų“?


„Rusėniškajai Biblijai“ – 500

Antraštinis „Rusėniškosios
Biblijos“ lapas išspausdintas
Pradžios knygoje

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) veikia paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. Vienas iš reikšmingiausių parodos eksponatų – Prahoje 1517–1520 metais atskiromis knygomis Pranciškaus Skorinos išleista „Rusėniškoji Biblija“, atvežta iš Vokietijos, iš Aukštutinės Lužicos krašte esančio Giorlico miesto. „Rusėniškoji Biblija“ LMA Vrublevskių bibliotekoje buvo rodoma savaitę. Atidarymo iškilmėse retą leidinį pristatė Aukštutinės Lužicos mokslinės bibliotekos direktorius Matijas Vencelis (Matthias Wenzeli). Renginį ves LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Parodoje eksponuojami leidiniai, dokumentai ir skaitmeniniai jų vaizdai, pasakojantys apie Skoriną, jo gyvenimą, darbus bei aplinką ir saugomi įvairiose Lietuvos, Baltarusijos, Čekijos, Vokietijos bei kitų kraštų atminties institucijose. Paroda veiks iki gegužės 30 dienos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija