2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija

Su riterių ordino nariais
ir Gniezno dvasininkais

Gegužės 21-ąją, sekmadienį, Kaune vyko iškilmės, per kurias Lenkijos Gniezno vyskupijos atstovai perdavė broliams pranciškonams saugoti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikviją.

Šv. Adalberto Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija iš Gniezno miesto pagal senovinę tradiciją Kauną pasiekė laivu. Ją Nemuno krantinėje prie Vytauto Didžiojo bažnyčios pasitiko kauniečių ir svečių minia. Atlydėta iki Rotušės aikštės, relikvija buvo iškilmingai perduota Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonui kun. Pauliui Sauliui Bytautui OFM. Rotušės aikštėje ceremonijai vadovavo miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius ir pristatė šio išskirtinio įvykio svečius iš Lenkijos – Gniezno katedros dvasininkus. Procesijoje šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija iškilmingai, dalyvaujant Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariams, Jotvingių kryžiaus riterių ordino nariams, jauniesiems skautams su savo vėliavomis, palydint gausiam kauniečių būriui, su giesmėmis atnešta į Šv. Jurgio bažnyčią. Čia su lenkų dvasininkais buvo aukojamos padėkos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Taip Šv. Adalberto Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu iš Gniezno miesto buvo parvežta Baltijos kraštų misionieriaus šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija ir perduota broliams pranciškonams saugoti bei gerbti Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčioje, Švenčiausiosios Trejybės altoriuje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija