2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Per didelė reklama

Kažkaip jau įkyriai reklamuojamas Reformacijos 500-metis Lietuvoje. Nors ta Reformacija iš tiesų buvo didžiausias skandalas krikščionybės istorijoje, bet kasdien po kelis kartus per LRT radiją ir televiziją vis kartojama, kad esą tik nuo tos Reformacijos prasidėjo ir kultūra, ir raštas, ir švietimas. Nemanau, kad viskas taip gražiai buvo. Juk ir Katalikų Bažnyčia nešė ir kultūrą, ir dorą, ir moralę, ir meną ir visa kita, kas reikalinga žmogaus dvasiai. Deja, ne visada taip galima kalbėti apie kai kuriuos Reformacijos pradininkus ir nešėjus. Ar Lietuvos visuomeninis radijas ir televizija turi kažkokių tikslų, taip garbindami Reformaciją? Manau, kad mes, katalikai, tikrai nesame nusiteikę prieš protestantus, bet kai net pats Krikščionybės 2000 metų jubiliejus buvo žymiai mažiau reklamuojamas per radiją ir TV, kai apie katalikų darbus tegalima dabar išgirsti tik per „Vatikano radiją“, transliuojamą per „Marijos radiją“, ar per „Mažąją studiją“, tik mažą dalį užimančią Lietuvos radijuje, tada nesupranti, kam naudinga tokia gana įkyri reklama.

Jonas Sakalauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija