2018 m. sausio 5 d.
Nr. 1 (2268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kai į vyskupo 70-metį netikėtai atvyksta Popiežius

Albano vyskupas Marcelas Semeraras

Popiežius Pranciškus gruodžio 22-ąją po pietų nuvyko į netoli Romos esantį Albano miestelį ir aplankė 70 metų sukaktį švenčiantį savo bendradarbį vysk. Marcelą Semerarą (Marcello Semeraro). Vizitas buvo didžiulė staigmena aplankytam vyskupui ir kartu su juo buvusiems žmonėms.

Prieš Popiežiaus atvykimą Albano vyskupijos kurijoje vyko prieškalėdinis susitikimas, kuriame dalyvavo vyskupas M. Semeraras, vyskupijos kunigai, kurijos darbuotojai, vyskupijos socialinių ir karitatyvinių draugijų savanoriai. Netikėtai atvykęs popiežius Pranciškus pasveikino vyskupą su gimimo diena, jam ir visiems susirinkusiems palinkėjo linksmų Šv. Kalėdų, valandėlę su visais pabendravo, domėjosi vyskupijos gyvenimu. Vyskupo lydimas Šventais Tėvas aplankė vieną kunigų seminarijos pastate gyvenantį sergantį kunigą, ligos priverstą gulėti lovoje. Su juo Popiežius pasikalbėjo, kartu pasimeldė.

Popiežiaus aplankytasis Albano vyskupas M. Semeraras yra senas popiežiaus Pranciškaus pažįstamas ir vienas artimų bendradarbių. Būsimas popiežius kard. Chorchė Marijus Bergoljas (Jorge Marijos Bergoglio) su vyskupu M. Semeraru artimai bendradarbiavo 2001 metais vykusio Vyskupų Sinodo metu. Toje Sinodo asamblėjoje buvo numatyta, kad baigiamąją ataskaitą parengs tuometinis Niujorko arkivyskupas kard. Edvardas Iganas (Edward Egan), tačiau po rugsėjo 11-osios įvykių jis turėjo pasilikti Jungtinėse Valstijose ir ataskaitos parengimas buvo patikėtas kardinolui Ch. M. Bergoljui. Parengti dokumentą jam padėjo tuo metu Sinodo sekretoriate dirbęs vysk. M. Semeraras. Tą kartą bendradarbiaudami jie asmeniškai susipažino. Vyskupas M. Semeraras ir dabar yra artimas Popiežiaus bendradarbis. Išrinktas Popiežiumi, Pranciškus jį paskyrė savo įkurtos devynių kardinolų patarėjų tarybos sekretoriumi.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija