2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Partizanų atminimas pagerbtas dainomis

Rūta AVERKIENĖ

Grupė vakaro dalyvių su partizanu
Juozu Jakavoniu-Tigru

VARĖNA. Rajono viešojoje bibliotekoje vykęs Partizanų dainų vakaras, skirtas 100-osioms partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo metinėms paminėti ir Dzūkijos krašto partizanams pagerbti, sukvietė visus, branginančius kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. Jautriausias sielos stygas užgaunančios dainos, kurias laisvės kovų dalyviai dainavo Dzūkijos miškuose ir tremtyje bei lageriuose, tą vakarą skambėjo Varėnos krašto dainorėlių lūpose. Partizanų dainas atliko Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“ ir „Bočių“ bendrijos ansamblis „Šarma“, vadovaujami Gražinos Kuodienės, Sarapiniškių kultūros centro folkloro kolektyvas „Šilaicis“, vadovaujamas Mildos Balkuvienės, ir Marcinkonių etnografinis ansamblis, vadovaujamas Rimutės Avižinienės, bei dainų atlikėja Judita Ikasalienė. Šiame renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi garbus svečias – Kasčiūnų kaime gyvenantis partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.


Knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“

KELMĖ. Rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta praėjusių metų pabaigoje išleista knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Solidžią 180 puslapių knygą-albumą, kurios sudarytojai – Petras Kaminskas ir Jonas Nekrašius, redakcinė komisija: pirmininkas – rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, nariai – mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, muziejininkas Rimantas Serva ir jau Amžinybėn iškeliavęs ilgametis Kelmės rajono kultūros darbuotojas Algis Petras Krutkevičius, 800 egzempliorių tiražu išleido UAB „Litera“. Knygoje pristatomi svarbiausi senuosiuose atvaizduose išlikę miesto, architektūros objektai, žmonės, istoriniai įvykiai, šventės, tuomečio gyvenimo atspindžiai: mada, buitis, technika. Atvirukai, fotografijos, žemėlapiai ir kita ikonografinė medžiaga paimta iš Kelmės krašto muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvų, privačių kolekcijų.


Apie nebuvusius vakarus

Vladas Kalvaitis

KELMĖ. Rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas rašytojo Vlado Kalvaičio apsakymų rinktinės „Vakarai, kurių nebuvo“ pristatymas. Drauge su autoriumi dalyvavo žurnalistė Janina Skeberdienė ir solistė Diana Tiškovaitė. Renginio vedėja J. Skeberdienė pasidžiaugė naujos knygos sutiktuvėmis. „Nauja knyga yra mūsų visų turtas ir džiaugsmas. Gera prie jos prisiliesti, skaityti. Ji tampa draugu, kuriuo tu pasitiki, kuriame randi paguodą ir mintis, kurių esi pasiilgęs“, – kalbėjo žurnalistė.

Rinktinę „Vakarai, kurių nebuvo“ 400 egzempliorių tiražu išleido leidykla „Kauko laiptai“. Pasak renginio vedėjos, leidyklos darbuotojai gerai pažįsta kūrėjo charakterį ir įsigilina į tai, kas sudėta knygoje, tad ji pasižymi ypatinga elegancija ir kokybe.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija