2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kokia turi būti parapija XXI amžiuje

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
sveikina konferencijos dalyvius

Pastoracinės tarybos nario priesaiką
skaito Antanas Zalepūgas, dešinėje –
klebonas kun. doc. dr. Saulius Stumbra

Konferencijos dalyviai
susirinko parapijos namuose

TVERAI. 2018 metais Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija švenčia 400 metų jubiliejų nuo pirmosios bažnyčios pastatymo. Ji Tveruose buvo pastatyta 1618 metais. Minint šį jubiliejų, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu surengta tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“. Joje buvo siekiama akademiniu žvilgsniu analizuoti parapijos vaidmenį XXI amžiuje, II Vatikano Susirinkimo šviesoje, įvairių mokslų aspektais atrasti problemas, kelti pastoracijos aktualizavimo klausimus, ieškoti atsakymų į epochos iššūkius. Į parapijos namus susirinkusius konferencijos dalyvius, atvykusius ne tik iš Žemaitijos, bet ir kitų Lietuvos vietų, sveikino jos globėjas Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, gero darbo linkėjo Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis bei Seimo nariai Jonas Varkalys ir Remigijus Žemaitaitis. Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis linkėjo konferencijos dalyviams išgirsti Bažnyčios kvietimą būti parapijoje, o VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. Benas Ulevičius džiaugėsi, jog pirmą kartą imamasi ieškoti parapijos „veido“ mūsų laikais. Konferencijoje gvildentos įvairios temos: iššūkiai parapijai postmoderniame pasaulyje, žvelgta į parapiją, kaip prigimtinės tiesos apie žmogų skleidėją, ieškota parapijos ugdomųjų iššūkių ir uždavinių. Įvairių sričių mokslininkai kėlė probleminius klausimus ir ieškojo atsakymo, ką šiandien parapija gali pasiūlyti jaunimui, šeimoms, gyvenimo paribiuose esantiems tikintiesiems ir kaip gaivinti priklausymo parapijai jausmą.

Konferencija baigėsi šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventovėje, kurioje saugomas malonėmis garsus Dievo Motinos paveikslas (ikona). Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, vyskupo sekretorius kun. Donatas Liutika bei parapijos klebonas doc. dr. Saulius Stumbra. Homilijoje vyskupas, komentuodamas Emauso mokinių istoriją, kvietė konferencijos dalyvius bei tveriškius patirti nuostabų ir džiuginantį susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi. Liturgijos pabaigoje vyskupo akivaizdoje ir prieš visą Dievo tautą prisiekė naujosois pastoracinės tarybos nariai. Vyskupas linkėjo būti aktyviems ir burti bendruomenę, jausti atsakomybę už savo parapiją prisiėmus atsakingas pareigas.

Tverų parapijos jubiliejinių metų renginiai bus pratęsti gegužės 27 dieną – laukia didžioji iškilmė. Susirinkę kraštiečiai ir piligrimai kartu dėkos Dievui už 400 metų sukaktį ir mels Dievo Motiną, garsią malonėmis, globos ateinančioms kartoms.

Kun. doc. dr. Saulius STUMBRA,
Tverų parapijos klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija