2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Atmintis

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16)

Lageryje Petras Paulaitis greitai įgijo didelį autoritetą. Kitataučiai, sužinoję, kad jis mokėsi Italijoje, vadino jį profesoriumi. 11-ame lagpunkte P. Paulaitis atkūrė pogrindinę Lietuvos laisvės gynėjų sąjungą (LLGS). Pirmiausia tos organizacijos nariais tapo antrą kartą teisti lietuviai: Vincas Korsakas, Benediktas Valeika, Jonas Barčytis, Algis Šulskis, Algimantas Susnys, Algirdas Masaitis, Jonas Žičkus. Jie 11-ame lagpunkte buvo aktyviausi LLGS nariai. Iš senesnių politinių kalinių, teistų dar Stalino laikais, į pogrindinę organizaciją mažai kas stojo, nes jie baiminosi, kad lagerio čekistams iššifravus priklausymą tokiai organizacijai, gali padidinti bausmes. Organizacija veikė penketukų sistema. Labiau išsilavinę vyresnieji nariai užsiėmė jaunesniųjų bendraminčių tautiniu patriotiniu auklėjimu: kartu buvo minimos tautinės ir religinės šventės: Vasario 16-oji, Kalėdos, Velykos, per jas prisilaikyta atitinkamų papročių ir atributikos.


Valstybės kūrėjai

Paminėtos 135-osios Augustino Voldemaro gimimo metinės

Prie paminklo pirmosios Lietuvos
Vyriausybės vadovui Augustinui
Voldemarui jo gimtajame Dysnos kaime

Dysna. Balandžio 20 dieną čia vyko renginiai, skirti 135-osioms pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovo Augustino Voldemaro gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Gimtajame Dysnos kaime, šalia 1996 metais pastatyto paminklinio akmens, buvo atidengtas informacinis stendas, o Ignalinos krašto muziejuje atidaryta A. Voldemaro gyvenimą ir veiklą pristatanti paroda.

A. Voldemaras gimė 1883 m. balandžio 16 d. Dysnoje, Ignalinos rajone. Tai – viena garsiausių politinių asmenybių Lietuvos istorijoje: pirmosios Vyriausybės vadovas, du kartus ėjęs ministro pirmininko, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pareigas. Istorijos profesorius A. Voldemaras bendradarbiavo spaudoje, parašė mokslo darbų socialinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis, politinių straipsnių, vertė grožinę literatūrą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija