2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Švč. Sakramento adoracija

Vakaro tyloje Gižų
bažnyčioje skambėjo giesmės

GIŽAI. Švč. Sakramento adoracija – tikėjimo šventė, kuri kiekvieną tikintįjį pakviečia į asmenišką susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje, išsakyti savus rūpesčius, sunkumus ar padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime. Tokia šventė gegužės 5–6 dienomis vyko Šv. Antano Paduviečio parapijoje – tikintieji vienijosi visos paros maldos budėjime prie Švč. Sakramento. Drauge su gižiečiais Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje dalyvavo vienuolės iš Vilkaviškio. Vakaro tyloje bažnyčioje skambėjo giesmės, kurias atliko giesmininkai iš Marijampolės, Vilkaviškio ir vietiniai tikintieji. Naktį šildė plevenančių žvakelių šiluma, iš širdies gelmių besiveržianti malda. Tylus buvimas su Jėzumi suteikė naujų jėgų, vilties ir ramybės.

Gižų parapijiečiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija