„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.11 (84)

2007-iųjų lapkričio 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus raginimai farmacininkams

Mindaugas BUIKA

Negalima „anestezuoti“ sąžinės

Popiežius Benediktas XVI paragino vaistininkus būti tikrais gyvybės kultūros skleidėjais, perspėdamas juos dėl „sąžinės užmigdymo“ pavojaus ir kviesdamas parodyti solidarumą tiems žmonėms, kurie neišgali įsigyti jiems reikalingų brangių medikamentų. Spalio 29 dieną audiencijoje priėmęs Vatikane surengto 25-ojo tarptautinio katalikų farmacininkų kongreso dalyvius Šventasis Tėvas priminė, kad naujų vaistų kūrimas ir platesnės jų naudojimo galimybės turi skatinti šios srities profesionalus atsakingiau vertinti savo, kaip tarpininkų tarp gydytojų ir pacientų, funkcijas. Vaistininkas, kaip sveikatos apsaugos srities darbuotojas, turi aiškiai suvokti savo pareigą saugoti kiekvieną gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties ir žinoti, kad medikamento tikroji paskirtis yra tik terapinė.


Tradicinės šeimos – tvirti tautos pamatai

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas ir vilnietė
doc. dr. Asta Širinskienė

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pasveikino susirinkusius į respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Šeimos kaip vertybės samprata šiuolaikinėje visuomenėje“, lapkričio 10 dieną surengtą Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centro ir Panevėžio vyskupijos Šeimos centro. Vyskupas iškėlė ir vieną svarbiausių konferencijos temų – „Ar galima laikyti šeima kartu gyvenančius du vyrus arba vienišą moterį, gimdančią vaikus nuo svetimų vyrų?“ Anot jo, tai pasaulio moralinis nuopuolis. Tragiška ir tokiose neva šeimose augančių vaikų padėtis. Lietuvoje kaip normalią šeimą norima įteisinti ir sugyventinius, tačiau tokia šeima yra labai trapi, bet kada gali išsiskirti. Dabar remiamos vienišos motinos, o gausios, normalios šeimos beveik visai neremiamos. Vyskupas ragino rašyti kiekvienam atskirai laiškus Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai. Ganytojas pabrėžė: Bažnyčia meldžiasi už tradicinę šeimą.


Ar pajėgsime apginti didžiausią
vertybę – šeimą?

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos Konstitucijos trečiojo skirsnio 38 straipsnis skirtas šeimos kaip vertybės apibrėžimui. Ten rašoma: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.


Etika ir vertybių krizė

Džiuljeta Kulvietienė

Jei žmogus gyvena,
jo gyvybė yra vertinga
be sąlygų, – sakė
kun. prof. Andrius Narbekovas
Autorės nuotrauka

Spalio mėnesį Kauno krašto akušerių ir ginekologų draugija minėjo veiklos 60-metį. Šia iškilminga proga draugija bei KMU Akušerijos ir ginekologijos klinika organizavo konferenciją „Etiniai bei juridiniai akušerio ir ginekologo darbo ypatumai“.

Gilūs būties klodai

Filosofas dr. Eimantas Peičius konferencijoje kalbėjo tema „Žmogaus gyvenimo pradžia: etinės problemos ir sprendimo būdai“. „Žmogaus gyvenimo pradžia neturėtų nulemti socialinių, politinių, ekonominių ar kitų faktorių, – sakė filosofas. – Bet minėti faktoriai vis viena neišvengiamai sudaro mūsų gyvenimo dalį.“ Filosofas kalbėjo apie aborto problemą (kieno teisė pirmesnė – embriono ar pastojusios moters), apsigimusių kūdikių teisę į gyvenimą, apie abortų ir dirbtinio apvaisinimo pusiausvyrą.


Alkoholio gamintojai kurs alkoholio kontrolės strategiją

Dr. Aurelijus Veryga,

Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos prezidentas

Vyriausybė suskubo pasigirti Premjero potvarkiu sudariusi darbo grupę, kuri turėtų išanalizuoti alkoholio vartojimo priežastis ir pateikti kompleksinius pasiūlymus problemai spręsti. Visuomenė ir žiniasklaida jau pradėjo komentuoti ir aptarinėti būsimąjį komisijos darbą ir teksiančius uždavinius.


Dėl įteisinto neteisingumo ir teisinio nihilizmo teisėsaugos sistemoje

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui, Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui

Išvešėjęs nusikalstamumas, „karas keliuose“, nusikaltimams prilygstantis teisėsaugos pareigūnų aplaidumas bei įsivėlimas į nusikalstamas veikas, mūsų manymu, turi bendrą, įteisinto neteisingumo bei teisinio nihilizmo vardiklį, susietą su teisėtvarkos ir teisėsaugos sistemos padėtimi, pasižyminčia socialine atskirtimi, finansinių bei materialių resursų stoka, valstybės dėmesio stoka teisėtvarkos darbuotojų parengimui itin atsakingam darbui.


Nesidangstykime Europos skraiste

Pareiškimas Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba savo posėdyje, įvykusiame spalio 29-ąją, vienbalsiai nutarė kreiptis į Jus šiuo pareiškimu:

Paskutiniuoju metu mūsų valstybei priešiškos jėgos pradėjo vis ryškiau griauti jos moralinį pagrindą – dorą, susijusią su pačios Valstybės saugumu. Visų pirma – homoseksualų išpuoliai ir pretenzijos, laiminamos kai kurių Europos Sąjungos „veikėjų“. Gegužės mėnesį tokie Europos „pasiuntiniai“ Lietuvoje jau bandė demonstruoti savo programą. Laimė, jų akcija nepavyko: Vilniaus savivaldybė jiems nedavė leidimo. Atsisakė homoseksualų akcijoje dalyvauti sostinės ir Kauno transporto vadovai. Už tai jiems dėkojame.


Seksualinė norma ir homoseksualizmas

Zenonas BUSLIUS

Seksologija lytinį elgesį tiria ir vertina biologiniu-medicininiu, psichologiniu, socialiniu ir net filosofiniu požiūriu. Šių sričių seksualinės nuostatos susiformavo civilizacijos eigoje. Be to, kiekviena iš šių sričių turėjo didžiulę įtaką žmogaus lytiniam gyvenimui ir elgesiui. Neatsižvelgiant į esminius šių sričių principus bei argumentus, žmonių lytinis gyvenimas būtų chaotiškas ir beprasmis, prilygtų pirmykščių žmonių primityviam lytiniam gyvenimui.


Aludarių ir degtindarių karavanas keliauja toliau

Prieš kurį laiką pats Prezidentas užsiminė, kad degalinėse neturėtų būti parduodami alkoholiniai gėrimai... Kol kas taip viskas ir liko kalbose. Kažin, ar tai nebūtų veiksmingas ginklas mažinant keliuose beprasmių žūčių skaičių?

Neseniai teko užsukti į prabangią degalinę, kurioje jau iš tolo pro didelius, gerai apšviestus langus ir duris matėsi lentynos, nukrautos alkoholinių gėrimų buteliais... Iš kitos pusės pastato įrengta ir kavinė, kurioje gali gauti karštos arbatos, sriubos, o tikriausiai ir šimtą gramų vyno ar degtinės...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija