Atnaujintas 2001 m. lapkričio 28 d.
Nr.89
(998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Visuomenė
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Retro
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Krikščionys Afganistane: praeitis ir dabartis

Užsieniečių krikščionių išvadavimas

Daugiau nei tris mėnesius Talibano režimo nelaisvėje Afganistane išlaikytų aštuonių evangelinių krikščionių, tarptautinės humanitarinės paramos organizacijos "Shelter now" ("Pastogė tuojau") darbuotojų netikėtą išlaisvinimą kai kas prilygino stebuklui. Keturių vokiečių, dviejų australų ir dviejų amerikiečių dramatišką išgelbėjimą lapkričio viduryje su dideliu palengvėjimu sutiko politiniai lyderiai ir su džiaugsmu - jų bendruomenių nariai.
Minėta krikščionių grupė, kurią sudarė du vyrai ir šešios moterys (australai buvo sutuoktinių pora), buvo talibų suimti dar prieš tragiškus rugsėjo 11-osios įvykius, rugpjūčio pradžioje. Jie buvo apkaltinti krikščionybės skelbimu tarp musulmonų, tai yra prozelitizmu, kas pagal Afganistane galiojusią islamo šariato teisę yra neleistina ir griežtai baudžiama. Nors suimtieji krikščionys neigė prozelitinę veiklą, tačiau kaip daiktiniai įrodymai buvo pateikta pas juos rasta krikščioniška katechetinė literatūra, vaizdajuostės, Šventojo Rašto knygos. Krikščionys sakė, kad visa tai buvo skirta privačiam naudojimui, tačiau talibai priminė, jog suimtųjų "misionierių" gimtosios kalbos - vokiečių ir anglų, o rastoji religinė literatūra išleista Afganistane vartojamomis dari ir puštūnų kalbomis.
Afganistano valdžia buvo raginama paleisti krikščionis vardan žmogiško gailestingumo, tačiau talibai sumanė jų parodomąjį teismą, turėjusį vykti spalio pradžioje. Prasidėję karo veiksmai, Afganistano bombardavimas teismo procesą sutrukdė, ir krikščionys tapo Talibano įkaitais, apie kurių likimą buvo laukiama pačių baisiausių žinių. Juk Osama bin Ladenas ir jo sėbrai iš teroristinės "Al Qaeda" organizacijos visą laiką stengėsi pabrėžti, kad dabar vykstanti karinė kampanija yra ne kova prieš tarptautinį terorizmą ir jo globėjus, bet musulmonų ir krikščionių religinis karas. Kartu su krikščionimis buvo suimti ir 16 jų pagalbininkų afganų (iš pradžių jie buvo įkalinti su savo 65 vaikais, bet vaikai vėliau paleisti). Pastariesiems, kaip atsimetėliams nuo islamo, buvo beveik garantuota mirties bausmė. Lapkričio 15 dieną su Talibanu kovojančio Šiaurės Aljanso kariai iš Gaznio miesto kalėjimo, esančio už 80 kilometrų į pietvakarius nuo sostinės Kabulo, išlaisvino visus - ir humanitarinės paramos organizacijos darbuotojus krikščionis, ir minėtus jų pagalbininkus afganus.

Afganistano pabėgėlių vaikai prie varganų namų Tadžabado stovykloje netoli Pešavaro miesto Pakistane. Per 22 karo metus (įskaitant sovietų okupacijos dešimtmetį) į kaimynines šalis - Pakistaną ir Iraną - pasitraukė beveik keturi milijonai afganų


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija