Atnaujintas 2001 m. lapkričio 28 d.
Nr.89
(998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Visuomenė
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Retro
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Garbinga veikla - nepamirštama

"Vytauto" klubui - 75

Ateitininkai pernai paminėjo 90 metų sukaktį nuo savo veiklos 1910 metais pradžios. Iš pradžių ateitininkų organizacijai priklausė tik gimnazijų ir kitų vidurinių mokyklų moksleiviai. Susikūrus nepriklausomai Lietuvai ir įsteigus universitetą, gimnazijas baigę moksleiviai ateitininkai, studijuodami Lietuvos aukštosiose mokyklose, būrėsi į studentų ateitininkų kuopas, draugoves, korporacijas. Pirmoji studentų ateitininkų draugovė Lietuvos universitete Kaune susikūrė jau 1922 m. gegužės 5 d. Taigi ateinančiais metais ši draugovė minės 80 metų, kai pradėjo savo veiklą.
Studentų ateitininkų Lietuvos universitete kasmet vis daugėjo ir jau kitais studijų metais studentai ateitininkai pradėjo grupuotis būreliais, grupėmis, o 1925 metais pradėjo skaidytis į korporacijas, pagrįstas studijų kryptimi ar kokiais nors kitais polinkiais.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų "Vytauto" klubo valdyba 1935 metais. Iš kairės: Juozas Kašelionis, Jonas Stoskeliūnas, Juozas Giedraitis, Kazys Nekėnas, Izidorius Bartkus, viduryje - rašinio autorius Viktoras Alekna


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija