Atnaujintas 2003 m. kovo 14 d.
Nr.21
(1125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Lietuva
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Diplomatija yra efektyvesnė nei bombos, kai sprendžiama žmonijos ateitis

Kardinolas Pio Lagis

Vatikano ir Vašingtono polemika dėl Irako krizės

Pelenų trečiadienį, kovo 5 dieną, kai, pradėdami Gavėnią ir popiežiaus Jono Pauliaus II paraginti, pasaulio katalikai meldėsi ir pasninkavo už taiką, jo pasiuntinys, susitikęs su JAV prezidentu Džordžu Bušu, kvietė siekti Irako nusiginklavimo Jungtinių Tautų Organizacijos pastangomis, pabrėždamas, kad vienašališkai pradėtas karas būtų „nelegalus ir neteisingas“. Buvusio Vatikano nuncijaus Vašingtone aštuoniasdešimtmečio italo kardinolo Pio Lagio, kuris žinomas kaip Bušų šeimos draugas, apsilankymas Baltuosiuose rūmuose buvo dalis pastarojo meto aktyvių Šventojo Tėvo pastangų taikiai išspręsti Irako krizę. Šios pastangos yra populiarios Vakarų Europoje, tačiau Jungtinėse Valstijose dauguma gyventojų, tarp jų ir katalikai, remia savo vyriausybės nusistatymą pradėti karinius veiksmus prieš terorizmą remiantį ir masinio naikinimo ginklus gaminantį Sadamo Huseino režimą.