Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tomui Venclovai - šv. Kristoforo statulėlė ir jo „Vilnius“ japonų kalba

Šv. Kristoforo statulėlės įteikimo iškilmėse - Tomas Venclova su žmona Tatjana

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotrauka

Pirmadienį poetui, vertėjui, publicistui, Jeilio (JAV) universiteto profesoriui Tomui Venclovai įteiktas Vilniaus miesto apdovanojimas - šv. Kristoforo statulėlė. Apdovanojimą Vilniaus rotušės Mero menėje įteikė miesto tarybos narys Artūras Zuokas.
Šis apdovanojimas skiriamas per metus labiausiai Vilniui nusipelniusiems žmonėms. Prof. T. Venclova šv. Kristoforo statulėle apdovanotas 2002 metų gruodžio mėnesį už didelio pasisekimo susilaukusią jo knygą “Vilnius” (vadovas po miestą). Tuo metu Vilniaus meras buvo A. Zuokas.
Poetas negalėjo atvykti į Lietuvą pernai gruodžio 21 dieną, kai Vilniaus rotušėje jau penktą kartą iškilmingai buvo įteikiamos šv. Kristoforo statulėlės. Šiomis dienomis T. Venclova vieši Vilniuje, taigi miesto savivaldybė ir išnaudojo iškilmėms šią progą.
T. Venclova gimė 1937 metais Klaipėdoje. 1960-aisiais baigė lituanistiką Vilniaus universitete.
1975-ųjų gegužės 9 d. parašė atvirą laišką Lietuvos komunistų partijos centro komitetui, kuriame teigė negalįs dirbti Lietuvoje viešo kultūrinio darbo. Todėl, nenorėdamas veidmainiauti, prašąs išleisti į Vakarus. “Žinojau, kad žengiu rizikingą, net labai rizikingą žingsnį. Užėmę tokią poziciją kaip manoji, Sovietų Sąjungoje patekdavo ir į kalėjimus, ir į psichiatrijos ligonines”, - sakė poetas. Ir čia į pagalbą atėjo poetas, profesorius Česlavas Milošas, organizuodamas galimybę T.Venclovai vieną semestrą dėstyti Berklio universitete. 1977 metais išvykęs į JAV, T. Venclova gyvena ten iki šiol ir dabar profesoriauja Jeilio universitete.
Šv. Kristoforo statulėlės įteikimo iškilmėse prof. T. Venclovos laukė ir staigmena: jam buvo įteiktas tik ką išleistas jo knygos “Vilnius” (vadovas po miestą) vertimas į japonų kalbą. Ši knyga jau yra išversta į daugelį kalbų ir yra graibstoma mūsų sostinės svečių iš užsienio.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija