Atnaujintas 2003 m. birželio 25 d.
Nr.49
(1153)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Laikas ir žmonės
Atmintis
Darbai
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Unikalūs liudijimai apie Mindaugo laikų
Lietuvos ryšius su krikščioniškąja Europa

Vienintelis išlikęs Lietuvos karaliaus Mindaugo antspaudas bus eksponuojamas parodoje
“Krikščionybė Lietuvos mene”

Išskirtinės reikšmės dokumentas - Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 metų dovanojimo raštas su vieninteliu išlikusiu karaliaus antspaudu - bus eksponuojamas Vilniuje, atnaujintoje parodoje "Krikščionybė Lietuvos mene". Dokumento originalas saugomas Berlyne, Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo archyve, ir jo direktorius maloniai sutiko paskolinti šį dokumentą trims savaitėms. Apie tai Vyriausybės rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje informavo parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" rengėjo - Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Minėtą dokumentą jis pavadino svarbiausia išsaugota istorine relikvija, susijusia su vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo asmeniu.
Nuo 1999 m. gruodžio 28 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, veikianti paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" du kartus per metus yra atnaujinama ir papildoma. Minint Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo 750-ąsias metines, liepos 3 dieną šioje parodoje bus atidaroma speciali ekspozicija, pristatanti Lietuvos integraciją į krikščioniškosios Europos lotyniškosios civilizacijos erdvę, XIII-XIV amžiuose Europai paskleistus krikščioniškosios Lietuvos ženklus.
Lituanistinės istorijos bei meno vertybės ekspoziciją Vilniuje pasieks iš Vakarų ir Vidurio Europos muziejų, bibliotekų, archyvų, kitų institucijų.
Iš kitų būsimos ekspozicijos vertybių R. Budrys išskyrė 1370-1380 metų Vilniaus atvaizdą, dar nežinomą Lietuvos istoriografijai ir istorinei ikonografijai. Manyta, kad seniausias Vilniaus atvaizdas yra G. Brauno ir F. Hohenbergo XVI a. viduryje sukurtas planas. Surastame XIV amžiaus atvaizde Vilnius schematiškai, kaip mūrinė pilis, pavaizduotas kartu su kitais Europos miestais, ir tai liudija apie Mindaugo laikų Lietuvos tarptautinį pripažinimą.
Parodos lankytojus, pasak R. Budrio, taip pat turėtų sudominti XV-XVI amžių ant pergamento pieštų herbynų lapai su Lietuvos heraldika. Herbynai priklauso Briuselio karališkajai ir Paryžiaus arsenalo bibliotekoms.
Lietuvos Vyriausybės sudaryta Mindaugo karūnavimo jubiliejaus minėjimo komisija pradėjo programos pristatymą. Iki jubiliejaus Vyriausybės rūmuose spaudos konferencijos bus rengiamos kiekvieną ketvirtadienį. Žurnalistams bus pasakojama apie istorinius tyrinėjimus, mūsų valstybės senovės paminklų paieškas užsienyje, kultūrinius ir kitus renginius.
Pirmojoje spaudos konferencijoje, be R. Budrio, pristačiusio jubiliejinę ekspoziciją, įdomių žinių, nušviečiančių Mindaugo karūnavimo aplinkybes, pateikė istorijos profesorius Edvardas Gudavičius.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija