Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Naujasis Popiežius ir Vokietijos katalikai

Mindaugas BUIKA

Popiežius laimina
vokiečių vaikus

Vardas, įpareigojantis

skatinti taiką

Vokietijos valstybės ir Katalikų Bažnyčios vadovai džiugiai sutiko savo tėvynainio kardinolo Jozefo Ratcingerio išrinkimą naujuoju Popiežiumi, kuris pasivadino Benedikto XVI vardu. Savo sveikinimo pareiškime Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis šį išrinkimą apibūdino kaip „didžią valandą visai šaliai“ ir pridėjo, jog 78 metų Popiežius pažįsta „pasaulio Bažnyčią geriau nei bet kas kitas“ ir kad tikrai yra „vertas įpėdinis“ popiežiui Jonui Pauliui II. Bavarijos žemės, iš kurios kilęs Šventasis Tėvas, premjeras Edmundas Štoiberis taip pat teigė, kad balandžio 19-oji, kada buvo paskelbti konklavos rezultatai, yra „istorinė ir išskirtinė diena Bavarijai ir visai Vokietijai“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija