Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Apsakymus rašantis bibliotekininkas

Panevėžio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Smilgių
filialo vyr. bibliotekininkas
Edvardas Vaičius

Lietuvoje tarp rašančiųjų prozą ar eiles vis atsiranda naujų pavardžių. Kai kurių prozininkų knygas skaityti susidaro eilės, tačiau poezija kelią į lietuvių širdis skinasi vis dėlto sunkiai. Su Panevėžio rajono Smilgių miestelio bibliotekininku Edvardu VAIČIUMI kalbėjomės apie šiuolaikinę literatūrą ir kaip ją priima skaitytojas. Bibliotekininkas ir pats mėgina rašyti apsakymus, todėl nuo jo kūrybos klausimų ir pradėjome pokalbį.


Kalbininkas, rašytojas, publicistas

Kalbininkas Jonas Šukys

Kalbininkas Jonas Šukys gimė 1935 m. kovo 25 d. Miežiškiuose (Panevėžio r.). 1942-1946 metais mokėsi Miežiškių pradžios mokykloje. Vėliau vienerius metus – dabartinėje Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. 1949-aisiais baigė Miežiškių progimnaziją, 1953 metais – Panevėžio pedagoginę mokyklą. 1957-aisiais baigė tuometinį Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir tapo lituanistu. Baigęs studijas dirbo Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute, baigė jo aspirantūrą, o 1967 metais apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją tema „Pontininkų ir vakarinių puntininkų tarmių sintaksės ypatybės“. Darbavosi Lietuvos valstybiniame televizijos ir radijo komitete, Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete, „Mūsų žodžio“ redakcijoje, Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute, vadovavo Pedagogų kalbos kultūros kvalifikacijos komisijai. Nuo 1994 metų kalbininkas kartu buvo ir Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, dėstydamas kurį laiką ėjo Lietuvių kalbos katedros vedėjo pareigas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija