Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Anima“ nori gyvuoti

Benjaminas ŽULYS

„Anima“ pagrindinės
mokyklos pedagogai
ir profsąjunginės
organizacijos „Sandrauga“
atstovai pikete
prie Kauno miesto
savivaldybės

Protesto akcija

Prie Kauno miesto savivaldybės praėjusią savaitę protrestuoti prieš Kauno valdžios sprendimus susirinko pagrindinės mokyklos „Anima“ pedagogai, taip pat Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, kurios nare yra ši mokykla, vadovai. Tai buvo ne pirmoji protesto akcija prieš „Anima“ uždarymą, jos prijungimą prie kitos mokyklos. Sprendimą reorganizuoti mokyklą kovo 3 dieną priėmė miesto taryba. Su šiuo sprendimu mokyklos bendruomenė nesutiko nuo pat pirmųjų jo priėmimo dienų, protestuoja ir dabar, todėl jos atstovai ir buvo susirinkę prie miesto savivaldybės. Savo protestą jie iš dalies išreiškė plakatuose, kuriuose ryškiomis raidėmis buvo parašyta: „Anima“ reforma nukerpa moksleiviams sparnus“, „Reorganizacijos pasekmė – dirva kvaišalų rinkimui tūkstantinėse mokyklose“, „Mokyklų stambinimas – tiesus kelias į besielę visuomenę“ (Anima lotyniškai – siela) , „Reikalaujame atšaukti Tarybos sprendimą dėl „Animos“ reorganizavimo“ ir kt. Čia atėję pedagogai, profsąjunginės organizacijos atstovai argumentavo motyvus, dėl kurių reorganizuoti mokyklos jokiais būdais nereikėtų. Mokyklos profsąjungos komiteto pirmininkė Beata Labutytė, mokytoja Virginija Lukošienė, kiti pedagogai, tėvai sakė, kad mokykla yra reikalinga ir jos mokinių, pedagogų nedera niekur iškelti. Mokykla palaikanti ryšius su garsiojo Oksfordo universiteto bendruomene, esanti ne vienos tarptautinės moksleivių olimpiados nugalėtoja, jos buvę mokiniai sėkmingai mokosi Kauno technologijos universiteto, kitose gimnazijose, studijuoja aukštosiose mokyklose. Kalbėtojai atkreipė dėmesį, kad net apie 80 proc. mokinių į mokyklą atvyksta iš tolimesnių miesto gyvenamųjų vietovių, iš pakaunės. Mokinius bei jų tėvus tenkinantis mokyklos mikroklimatas, aplinka, mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimas. Norėdami, kad mokykla būtų dar gražesnė, aprūpinta geresne įranga, mokinių tėvai ją parėmė per 300 tūkst. litų. „Ne vien pinigų gaila, bet gaila, jei būtų išardyta tokia jauki, atvira bendruomenė“, – sakė vieno mokinio motina. Atkreiptas dėmesys, kad mokykla dirba viena pamaina, nors kai kuriose kitose mokyklose dirbama dviem. Pedagogai atvirai samprotavo, kad mokykla yra įsikūrusi patogioje vietoje – Žeimenos gatvėje, netoli stambaus prekybos centro, netoliese – Klinikos, patogus susisiekimas. Tad gal tolesnėje perspektyvoje ketinama dabartinės mokyklos sklypą panaudoti kitiems, kam nors iš miesto valdininkų naudingiems tikslams?

Daugiausia kritikos šios protesto akcijos metu teko Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjui Antanui Bagdonui, kitiems miesto valdininkams bei politikams.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis, gerai žinąs situaciją šioje mokykloje, atkreipė dėmesį, kad ši mokymo įstaiga neturi vadinamojo „mokinio krepšelio“ įsiskolinimo, mokinių skaičiaus pakanka, kad mokykla gyvuotų, jo žiniomis, mokymo lygis esąs aukšto lygio, mokinių tėvai mokykla yra patenkinti. Tad miesto savivaldybės tarybos sprendimas mokyklą reorganizuoti esanti klaida. „Dar kartą žmonės pasijuto apgauti. Dalis Kauno miesto politikų toleruoja ne tik socialinę nelygybę, bet ir didina žmonių nusivylimą ir baimę dėl ateities“, – sakė K.Juknis.

Dėl „Anima“ mokyklos reorganizavimo mokykloje įvyko mokinių tėvų, mokytojų bei Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vadovų susirinkimas. Jame savivaldybės Finansinės apskaitos ir ūkio skyriaus vedėja N. Grybėnienė patvirtino, kad mokykla skolų neturi. Taip pat ji patikslino, kad finansinė skola miesto mokyklose pirmąjį ketvirtį siekė 34 mln. litų. O mokyklų patalpų remontui, langams, stogams atnaujinti reikėtų 80 mln. litų.

„Norime likti čia“

Šeštos „a“ klasės auklėtoja susirinkime kalbėjo, kad jos auklėtiniai klausia, kodėl jie turį išeiti iš savo mokyklos, jie norį likti čia.

Visi susirinkime dalyvavę tėvai bei pedagogai balsavo prieš mokyklos reorganizavimą. A.Bagdonas tada sakė, kad jam kelia rūpestį tai, jog mokykla įsikūrusi buvusio vaikų darželio patalpose, neturi savo stadiono, kai kurie kiti dalykai. Jis paaiškino, kad, prijungus „Animą“ prie Eigulių vidurinės mokyklos, nė vienas mokykloje dirbantis žmogus neliks be darbo, liks tie patys vaikai, tie patys mokytojai. O gal geriau jungtis prie „Purienų“ vidurinės mokyklos? Tuo pačiu skyriaus vedėjas pagyrė „Anima“ direktorių Darių Griežę, kuris sumaniai vadovauja mokyklai. Didelis vadovo nuopelnas, kad buvo likviduota praeitais metais buvusi 72 tūkst. litų skola. A. Bagdonas pažadėjo atsižvelgti į mokyklos bendruomenės nuomonę ir ją perduoti miesto administracijos atstovams, savivaldybės tarybai. Ten bus galutinai nuspręsta, ką daryti. Tačiau tai, matyt, buvo tik paprasčiausi valdininko pažadai. Tad situacija ligi šiol liko nepakitusi ir neaiški. Todėl prie miesto savivaldybės ir vykstąs šis mitingas.

„Sandraugos“ vadovas K.Juknis mitinge priminė, kad kovo pabaigoje buvo kreiptasi į miesto savivaldybės tarybą bei Peticijų komisiją dėl galimo „Anima“ reorganizavimo ir kreipimąsi pripažinti peticija. Kreipimesi argumentuotai nurodomi pažeisti kai kurie valstybiniai nuostatai ir pasiūlyta pripažinti Kauno miesto tarybos sprendimą „Dėl Kauno pagrindinės mokyklos „Anima“ reorganizavimo“ netekusį galios. Bet protesto akcijoje K.Juknis papasakojo, jog Peticijų komisijos pirmininkas Vytautas Juodagalvis atsiuntęs raštą, esą mokyklos bendruomenės narių kreipimasis negali būti pripažintas peticija, nes miesto sprendimas nėra skelbtas spaudoje ir yra individualus administracinis aktas. „Sandraugos“ vadovas paaiškino, kad miesto tarybos sprendimas buvo paskelbtas „Kauno dienos“ kovo 9 dienos numeryje. „Tai nėra individualus administracinis aktas, nes tarybos sprendimas taikomas ne konkrečiam asmeniui ir neapibrėžtai asmenų grupei. Šis administracinis aktas taikomas visuomenės daliai“, – sakė profsąjunginės organizacijos vadovas.

Dar keletą dienų toje pačioje vietoje drauge su mokytojais ir tėvais piketavo mokyklos moksleiviai. Jie skaitė šiai nelinksmai progai savo sukurtas eiles, dainavo kupletus.

Kaunas

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija