Atnaujintas 2005 lapkričio 2 d.
Nr.82
(1383)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tragiškos
Kauno Vėlinės

Netekome
darbštaus etnologo

Tragiškas likimas

Pedagoginio
universiteto
rezistentai,
kaliniai
ir tremtiniai

Toks ilgas
kovų kelias

Vienas iš didelio
partizanų būrio

Lietuva –
viena ar dvi?

Sugrįžimas į Tėvo namus

Mindaugas BUIKA

Kovo 27 dieną Popiežius
Jonas Paulius II paskutinį kartą
palaimino tikinčiuosius, susirinkusius
į Šv. Petro aikštę Vaktikane
EPA-ELTA nuotrauka

Lyginama su nukryžiuotojo Kristaus kančia

Šiomis mirusiųjų minėjimo dienomis dar gausiau bus lankomos žymiausio šiemet į Amžinybę išėjusio asmens – popiežiaus Jono Pauliaus II kapas Vatikano bazilikoje. Vėl bus prisimenamas iškilus ir šventas jo gyvenimas, nepaprasti nuopelnai Bažnyčios ir pasaulio gerovei, taip pat iškalbingas kančios liudijimas, ypač paskutiniame žemiškosios kelionės tarpsnyje. Profesorius Renatas Buconetis, kuris Jono Pauliaus II asmeniniu gydytoju („archiatra pontificio“) buvo per visą 26 metus trukusį pontifikatą, šį liudijimą netgi lygina su Kristaus kančia ant kryžiaus.


Vėlinių postilė

Kun. Skaidrius KANDRATAVIČIUS

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA)
nuotrauka

Ruduo. Gamtoje, valstybėje, civilizacijoje. Dekadanso nuojauta. Nuosmukio nuolaida. Tykiai byra spaliai, stebi stabai, „pučia vėjas į širdį“. Žmogaus paradoksas – neįmanomybių spūstis, begalybės kasdienybėje dvelksmas, civilizacijos dykrų sopstas. Krintam kaip lapai. Su lapais. Bet vėliau…vėjas pusto tuos lapus, pakylėja, žaidžia – gyvenimo ciklas, sūkuriavimas, įkvėptis. Skraidina aitvarais. Skaidrina sielvartais. Širdims, lyg apnuogintoms medžių rankoms, išdidžiai žmogiškai, bet drebulingai, net ekshibicionistiškai kyšant: siekiant nepasiekiant, šaukiant neprišaukiant užribio slinkties, – drįstu rizikuoti egzistenciniam pasitikėjimo Prisikėlusiuoju šuoliui. Užsimerkti ir peržengti fatalinį mirties slenkstį, gal net bedugnę – gerosios vilties, gražiosios kloties, baltosios lemties link. Ne iliuzijos, ne lyrikos, ne pasakos (nors ir jos, semiotikos – mokslo apie ženklų prasmę – atspirties), bet krauju išprakaituotos, išplėštos, apgintos žmogiškosios laisvės, orumo,amžinybės kęsmo linkui. Linkiu.


Skubame į kapines pasisemti rimties...

Marytė Gustainienė,

Kauno V. Kudirkos vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Prie Prano Akelaičio kapo
Editos LELEIVAITĖS
ir Kristinos KADŽIULYTĖS nuotrauka

Nykiai sukasi lapkričio nuspalvinti medžių lapai, jie šūsnimis tyliai gulasi po praeivių kojomis. Sušokę mirties šokį savo čežėjimu dar primena, kad mirtis ateina nelauktai, netikėtai. Skubėdamas praeivis užlips ant lapų krūvos, vaikai šėldami išnešios į visas puses rudenio aimanas ir tuoj pasklis po žemę rudeniškas liūdesys. Jis ypač nusmelkia mūsų širdis lapkričio pradžioje, per Vėlines – Mirusiųjų atminimo šventę. Graudulys virpa lūpose ir širdyse – mes skubame į ten, kur amžinai išėjo patys brangiausi žmonės.


„XXI amžiaus“ redakcija
išleido 2006 metų
katalikišką kalendorių (dviejų spalvų).

Kaina priklauso nuo perkamų egzempliorių skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct, 11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct, 1001 – 3000 egz. – 35 ct.

Norintieji įsigyti kreipkitės:
a.d. 211, LT – 44003 Kaunas – C,
arba užeikite į redakciją
Kaune, Senamiestyje, Papilio g. 5.
Taip pat galima kreiptis telefonais:
(8-37) 22-49-42, 20-77-78.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija