Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Profesoriaus Antano Tylos dovanotų knygų parodos Anykščių rajono mokyklose

Vertingų knygų kolekciją Anykščių viešoji biblioteka gavo iš savo kraštiečio prof. habil. dr. Antano Tylos. Profesorius anykštėnams padovanojo Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistą unikalų leidinį „Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais“ (2004 m.). Knyga skaitytojus supažindina su keturiasdešimt metų (1864-1904) trukusio rusų valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija. Taip pat Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus parengtas didžiulis leidinys „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904“ (2004 m.), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos instituto leidinys „Lietuviškos spaudos aušra“ (2004 m.) ir kt. Tarp dovanotų knygų – ir profesoriaus parengti leidiniai: „Lietuvos spaudos draudimo panaikinimo byla“ (2004 m.), „Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio“ (2004 m.). Lietuvos istorijos instituto išleista knyga „Istorijos akiračiai“(2004 m.), skirta prof. habil. dr. Antano Tylos 75-mečiui. Šios knygos leidimą parėmė Anykščių rajono savivaldybė.

Per dvi dešimtis knygų apie partizaninį judėjimą, Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraščiai bei kiti istoriniai leidiniai.

Kraštiečio profesoriaus A.Tylos dovana labai vertinga Anykščių viešajai bibliotekai, saugančiai rašytinį kultūros paveldą.

Šiuo metu Anykščių miesto mokyklose organizuotos A.Tylos dovanotų knygų parodos. Anykščių A.Vienuolio gimnazijoje veikia paroda „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“. Šią parodą bibliotekininkėms organizuoti padėjo gimnazijos bibliotekininkė Gitana Valančiūnienė. A.Baranausko vidurinėje mokykloje veikia paroda „Istorijos akiračiai“. Ši paroda organizuota kartu su A.Baranausko vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira Nefiene.

Profesoriui A.Tylai – anykštėnų bendrijos pirmininkui – už nuopelnus Anykščių kraštui 2005 metais įteikta kraštotyrininkės Teresės Mikeliūnaitės premija.

Audronė BEREZAUSKIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija