2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežius Benediktas XVI: Fatimos misija dar nebaigta

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
meldžiasi Fatimos Dievo Motinos
Apsireiškimų koplyčioje

Iškilmėje – pusė milijono piligrimų

Bene svarbiausiu įvykiu praėjusioje popiežiaus Benedikto XVI apaštalinėje kelionėje į Portugaliją tapo jo aukotos šv. Mišios Fatimos Dievo Motinos šventovėje. Pamaldos vyko gegužės 13 dieną, minint pirmojo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo toje vietovėje 93-ąsias metines. Taip pat buvo prisiminta, kad lygiai prieš dešimtmetį lankydamasis Fatimoje tuometinis popiežius Jonas Paulius II beatifikavo du 1917 metų apsireiškimų regėtojus – dar vaikystėje mirusius mažuosius piemenėlius brolį ir seserį Pranciškų ir Jacintą. (Dabar vyksta trečiosios regėtojos – prieš penkerius metus mirusios vienuolės Liucijos beatifikacijos bylos tyrimas.)


Kunigų paaukojimas Marijos Nekaltajai širdžiai

Mindaugas BUIKA

Arso klebono pavyzdys

Besibaigiančiais Kunigų metais Fatimoje vykęs popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su dvasinio luomo nariais yra vertas ypatingo dėmesio. Gegužės 12 dieną į Fatimos naujojoje Švč. Trejybės bažnyčioje jo celebruotus Mišparus buvo susirinkę kunigai ir vienuoliai iš visos Portugalijos. Pamaldose, po kurių Šventasis Tėvas atliko visų pasaulio kunigų paaukojimo Marijos Nekaltai širdžiai maldos aktą, dalyvavo diakonai, seminaristai ir bažnytinių sąjūdžių atstovai. „Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti būti su Marija, ir kaip Marija, – nuolankiu ir paprastu ženklu Bažnyčios, kuri nuolat save pateikia kaip sužadėtinę į savo Viešpaties rankas“, – sakė Mišparų homilijoje Benediktas XVI.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija