2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje šventovėje – iškilmingi atlaidai

Po koncerto su „Sostinės vario“
kvintetu.Iš kairės kunigai:
Vytautas Rapalis ir Antanas
Gutkauskas. Dešinėje
Rietavo savivaldybės
meras Antanas Černeckis

Rietavo bažnyčios choras
su kunigais. Priekyje su gėlėmis –
žemietė Aušra Liutkutė

RIETAVAS. Miesto pasididžiavimas – didžiulė mūrinė su išlakiais bokštais Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, pastatyta XIX amžiuje, valdant Rietavą didikams Oginskiams. Tai kunigaikščių dovana augančiam Rietavo miestui. Po neseniai atlikto išorinio remonto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia iš tolo švyti baltumu, o dabartinio šios bažnyčios klebono kunigo Antano Gutkausko iniciatyva naktį ji dar ir apšviečiama. Pradėjus vykdyti šventovės vidaus restauraciją kun. A. Gutkauskas pasistengė, kad tituliniams Šv. arkangelo Mykolo atlaidams būtų atnaujinta presbiterija su navomis.

Kasmet rugsėjo mėnesį čia švenčiami tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Tai patys iškilmingiausi Rietavo parapijos atlaidai, į kuriuos suplaukia tikintieji net iš Tverų, Laukuvos, Endriejavo ir kitų vietovių.

Rugsėjo 26-ąją iš pat ryto į gėlėmis ir žaliais vainikais papuoštą Rietavo bažnyčią rinkosi tikintieji. Jie dalyvavo  Votyvos šv. Mišiose ir išklausė buvusio kraštiečio, vaikystėje lankiusio šią bažnyčią, dabar Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebono kunigo Vytauto Rapalio homiliją. Jis vadovavo ir atlaidams.

Dar gerokai prieš Sumą, grodamas šventines melodijas, prie bažnyčios atžygiavo Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Algirdas Krėpšta), paruošęs specialią programą atlaidų dienai.

12 valandą tikinčiųjų perpildytoje didžiulėje Rietavo bažnyčioje prasidėjo iškilmingi bažnyčios tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišias aukojo kun. V. Rapalis. Patarnavo ministrantai ir pulkas baltai pasipuošusių adorančių. Bažnyčios skliautus drebino Rietavo bažnyčios choras, vadovaujamas maestro Juozo Barsteigos. Gražiai bažnyčios vidų bei atnaujintą presbiteriją apšvietė didžiulis, dar iš Oginskio laikų bažnyčios skliaute priešais altorių kabantis šviestuvas – istorinis reliktas.

Pagerbdamas rietaviškius bei visus atlaidų dalyvius, kun. V. Rapalis savo homiliją pasakė ne prie altoriaus, o kaip Oginskio laikais, įlipęs į sakyklą. Tai maloniai nuteikė visus atlaidų dalyvius.

Įspūdinga buvo procesija aplink bažnyčią, kurioje dalyvavo labai daug jaunimo, darniai giedojo bažnyčios choras, jam pritarė meno mokyklos pučiamųjų orkestras.

Po šv. Mišių Mykolinių proga koncertavo iš Vilniaus atvykęs „Sostinės vario“ kvintetas, vadovaujamas maestro Algirdo Januševičiaus, jam talkino buvusi rietaviškė, dabar LMTA dėstytoja Aušra Liutkutė. Koncerto metu skambėjo įvairių kompozitorių barokinė muzika, lietuvių autorių kūriniai. Po koncerto vyko agapė.

Petras KIKILAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija