2010 m. spalio 29 d.
Nr. 79
(1864)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vyskupų Sinodo asamblėjų gausa – pontifikato bruožas

Mindaugas BUIKA

Maldomis užbaigiamas Artimiesiems
Rytams skirtas Vyskupų Sinodas

Ganytojai svarstys naująją evangelizaciją

Uždarydamas Artimiesiems Rytams skirtą Vyskupų Sinodo asamblėją popiežius Benediktas XVI pranešė apie kito susitikimo sušaukimą 2012 metais. Tuo jis dar kartą patvirtino, kad šia svarbia hierarchų kolegialumo institucija nusprendė naudotis žymiai dažniau nei pirmtakai, taip įtraukdamas vietinius ganytojus į Visuotinės Bažnyčios gyvenimo svarstymų bei sprendimų priėmimo procesą. Praėjusį sekmadienį, spalio 24 dieną, Romos Šv. Petro bazilikoje kartu su Šventuoju Tėvu asamblėjos uždarymo šv. Mišias koncelebravo 177 Sinodo tėvai (devyniolika kardinolų, devyni patriarchai, 72 arkivyskupai, 67 vyskupai ir dešimt kunigų) bei 69 pagalbininkai.


Papildoma šventoji Kardinolų kolegija

Mindaugas BUIKA

Tautiškai akivaizdus italų pranašumas

Kardinolų kolegijos atnaujinimo sparta popiežius Benediktas XVI gerokai lenkia savo pirmtaką Joną Paulių II. Spalio 20 dienos bendrojoje audiencijoje jis pranešė, kad Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, užbaigiant liturginius metus, bus įteiktos insignijos 24 naujai paskirtiems kardinolams. Tai bus jau trečioji dabartinio Šventojo Tėvo šaukiama Kardinolų kolegijos naujų narių skyrimo konsistorija per jo penkerius metus trunkantį pontifikatą.


Į Visų Šventųjų džiaugsmą – pro adatos ausį

Kun. Vytenis Vaškelis

Koks save gerbiantis žmogus be didelio reikalo paskubom ropšis į medį? Ogi tas, kuris trokšta atsiplėšti nuo žemiškų prisirišimų traukos, kad aukščiau pakilęs išvystų Tą, kuris kiekvienam Jo ieškančiam ir Jį priimančiam žmogui dykai duoda išlaisvinančio jungo malonę (Mt 11, 28-30). Dar neteko matyti tikrai laimingo žmogaus, kuris Jėzaus jam duotą naštą būtų atstūmęs. Kiek daug žmonių, kurie dar nepajėgia pakilti virš savo menkų ambicijų ir atidėlioja kopimą į Dievo malonės medžius, nes per didelis rūpestis savimi jiems trukdo laisvai atsiverti Šventosios Dvasios perkeičiančiam veiksmui – dėl Jėzaus užmirštant save naujai atgimti Jame.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija