2010 m. spalio 29 d.
Nr. 79
(1864)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Europos lietuvių kunigų suvažiavimas

Spalio 19 dieną Kaune prasidėjo ketverius metus iš eilės vykstantis Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas (pernai pavasarį jis vyko Romoje, dar anksčiau – Lietuvoje ir Vokietijoje). Lietuviai kunigai, dirbantys su emigravusiais mūsų tautiečiais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, taip pat su etninių žemių lietuviais Punsko krašte bei Karaliaučiaus srityje ir Tilžėje, lankantys Prancūzijos, Švedijos ir Danijos lietuvius, pirmiausia susirinko „Marijos radijuje“ pasidalyti savo patirtimi su klausytojais. Vakare kunigus priėmė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.


Paminėta medikų globėjo diena

Džiuljeta Kulvietienė

Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias
aukojo arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius bei kunigai Nerijus
Šmerauskas ir Vitas Kaknevičius

Spalio 18 dieną Bažnyčia mini gydytoją, apaštalo Pauliaus palydovą ir evangelistą šv. Luką, kurį medikai pagarbiai vadina savo globėju. Kauno klinikų bendruomenė turi šio šventojo vardu pavadintą koplyčią. Šiais metais Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias už visus medikus ir jų pacientus aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jam talkino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Kauno klinikų kapelionai kunigai Artūras Kazlauskas, Nerijus Šmerauskas ir Vitas Kaknevičius, giedojo moterų ansamblis „Kolegės“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija