2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Dygliuotas kelias į šventumą

Arkiv. Jurgis Matulaitis

Palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis brangus ne tik Katalikų Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvai. Šie metai Lietuvoje paskelbti Palaimintojo metais, tad kiekvienas Jo gyvenimo momentas – žodis, poelgis, užrašai, prisiminimai (Jo ir apie Jį) – didžiai vertingi.

Mano dėdei – mamos broliui – kun. Jonui Ulickui (1866–1959), artimiau draugavusiam su kun. Juozu Tumu ir kun. Aleksandru Dambrausku, teko laimė savo gyvenimo kely net keletą kartų sutikti tada dar kunigą, o vėliau ir vyskupą – būsimą Palaimintąjį. Po mano pusbrolio Palūšės klebono kun. Alberto Ulicko (1919–2009) mirties rasti išsaugoti jo ir mano dėdės memuarai, surašyti klieriko Gedimino Blyno Pušalote 1944 metais. Čia spausdinama (mažai taisyta) ištrauka iš tų memuarų apie Palaimintąjį ark. Jurgį Matulaitį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija