2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pasaulio šeimų susitikimas Milane

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas laimina
kūdikį po Komunijos suteikimo
jo tėvui per Sekminių iškilmes
Šv. Petro bazilikoje

Popiežiaus dalyvavimo programa

Milijoniniame Milano mieste – didžiausiame Italijos ekonomikos centre, didžiausioje Europos katalikų diecezijoje, taip pat visame pasaulyje išgarsėjusioje meno ir mados pasiekimais bei tradicijomis vietoje – dabar vykstantis 7-asis Pasaulio šeimų susitikimas laikytinas svarbiausiu šiemetiniu Katalikų bažnyčios įvykiu. Nuo gegužės 30 iki birželio 3 dienos į Milaną susirinkęs šimtų tūkstančių piligrimų būrys, atstovaujantis beveik 130 šalių iš visų penkių planetos kontinentų įvairiuose pasirodymuose ir liturginėse apeigose, teologiniame kongrese ir maldingose adoracijose patvirtins išskirtinį šeimos gyvenimo pašaukimą ir jo svarbų vaidmenį Visuotinės Bažnyčios veiklai. Tačiau, be abejonės, visiems dalyviams svarbiausia bus galimybė melstis ir liudyti apie šeimą drauge su popiežiumi Benediktu XVI, kuris pats vadovaus įvairiems susitikimo renginiams ir praleis Milane net tris dienas.


Tarnaujantis vyras ir tėvas

Kun. Vytenis Vaškelis

Pagal Dievo kūrybos planą tėvas ir motina vaikų ugdyme užima tokią svarbią vietą, kad niekas ir niekada negali pakeisti jų išmintingos meilės vaikams, nes jos kamienu iš Šventojo Rašto šaknų sruvena visapusiško gyvenimo syvai. Jei kuris iš sutuoktinių stokoja artimesnio santykio su Dievu arba jo išvis neturi, tada jo tapatybė sužeista puikybės, trukdančios savo tikrąjį „aš“ vertinti malonės požiūriu. Tada žmoguje išsikerojęs savanaudiškumas sako: „Tu, šeimos tėve, ir šiaip daug dirbai firmoje, todėl grįžęs namo, krisk į konformizmo guolį, gyvenk vien dėl savęs... Savajai žmonai patikėk visas savo vaikų auklėjimo pareigas ir kitus reikalus“. Tokio susvetimėjusio tėvo (rečiau motinos) hedonistinės nuostatos veda į šeimos subyrėjimą.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija