2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Prezidentės prašoma išgelbėti Garliavos mergaitę

Pirmadienį prezidentūroje buvo gautas grupės žmonių, budėjusių Garliavoje, Klonio gatvėje, kreipimasis į prezidentę Dalią Grybauskaitę. Kreipimesi rašoma:

Kreipiamės į Jus, kaip į Valstybės Vadovę ir kaip į Padorų Žmogų, nebepakeldami kančios, į kurią esame įstumti. Mes, žmonės, budėjusieji, saugodami Garliavos mažametės interesą saugiai gyventi jos mylimoje aplinkoje, neturime jokių asmeninių tikslų, išskyrus šios nuskriaustos mergaitės gerovę. Mes atsiradome šio vaiko sargyboje ne išskaičiavimo vedini, o kovo 23 d. pamatę TV ekranuose akivaizdaus psichologinio ir fizinio smurto prieš vaiką aktus. Argi tame, kad mes, pilietiškai sunerimome, yra kas nors nusikalstamo? Tokių pilietiškų sunerimusių, prašančių mūsų nesitraukti Lietuvoje ir užsienyje buvo labai labai daug, tik betarpiškai savo kūnais dengdami vaiką nuo smurto testovėjo saujelė. Todėl, Jūsų ekscelencija, didesnės pusės Lietuvos piliečių vardu (drąsiai tą sakome, nes nesuskaičiuojama daugybė peticijų, išsiųstų VTAT, bet likusių be atsako, kaip ir raštai į visas įmanomas instancijas, pasirašė nesuskaičiuojami tūkstančiai Lietuvos piliečių) prašome sudaryti sąlygas Lietuvos pediatrų asociacijos specialistams ištirti Drąsiaus Kedžio dukros sveikatos būklę bei suteikti visuomenės, kuri ją saugojo, atstovams galimybę civilizuotai aplankyti mergaitę. Mes su ja bendravome, mūsų vaikai su ja žaidė. Mes aukojome savo laiką, nes matėme jos tikruosius siekius gyventi gimtuosiuose namuose. Akivaizdu, kad tai ne pašalinės įtakos inspiruoti norai, o motyvuotai pagrįstas siekis nebūti išvežtai pas motiną. Mes galime ir norime liudyti daugybinius vaiko asmeninius prašymus: „apginti“, „paslėpti“, „apsupti“... ją. „Nevažiuokit namo...“, „Neikit iš kiemo, kodėl išeinat?!“ Graudu šiandien vardinti jos prašymus ir gėda prisiminti savo pažadus: „Nebijok, viskas bus gerai. Prievarta tavęs niekas neišveš. Bus taip, kaip tu pasakysi. Bus taip, kaip tu norėsi.“ „Tai, kad aš noriu gyvent su dieduku, Neringa ir močiute su [...], o tos vis tiek sako, kad turiu – su Laima!..“ – išrėkė mergaitė, girdint liudininkams gegužės 14 d. pavakare. „Tos“ – taip ji vadindavo VTAT specialistes ir pamačiusi jų mašiną įsitempdavo, užsinorėdavo į tualetą. Vargšė mergaitė...

Visi padorūs Lietuvos piliečiai ramiau atsiduso po Jūsų humanistinio teiginio: „Prievarta vaiko atžvilgiu netoleruotina.“ Ačiū Jums už šitą šviesią nuostatą.

Baigėsi, deja, viskas kitaip – prievarta buvo panaudota ir prieš mažametę, ir prieš neliečiamybės imunitetą tuo metu turėjusią globėją, ir prieš Lietuvos heraldiką, ir prieš mus – taikius Lietuvos piliečius, tenorėjusius po 6.00 val. ryto sugiedoto LR himno stoti į konstruktyvų dialogą su LR vardu smogikų [kitaip nepavadinsi] pulkus atsivedusia antstole. Mes buvome sumušti, nespėję prabilti. Mes esame pasiruošę užmiršti asmeninius sužalojimus, nuoskaudas ir traumas, patirtas 2012 05 17 dienos rytą, nes mums terūpi tik mergaitės gerovė. Kraupūs signalai pasiekia iš medicininių įstaigų apie tai, jog mergaitė atvežama į intensyvios terapijos skyrius itin sunkios būklės. Medicinos personalas, užklausus apie tai, elgiasi neadekvačiai, kalba užuominomis, yra juntamai įbauginti.

VTAT išvadomis niekas seniai nepasitiki. Lietuva sunerimusi, žiniasklaida meluoja, tendencingai iškraipo faktus.

Gerbiama Prezidente, mes, ten stovėjusieji, žinome apie šią istoriją tiesą ir šiandien teprašome vieno – leisti pamatyti vaiką ir įsitikinti, kad ji adekvati aplinkai.

Kreipiamės į Jus kaip į Žmogų, kaip į Moterį, kreipiamės į Vaiką Jumyse, kuris taip gražiai sušvyti Jumyse, kuomet esate vaikų būryje.

Maldaujame, išgelbėkite šitą mergaitę, tikėdami, kad to nelemto ryto nevilties iššaukti prakeiksmai Lietuvai niekada neišsipildys.

Tarp 95 pasirašiusiųjų yra kun. Robertas Grigas, režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė, dizainerė Eglė Petreikienė, žurnalistė Jolanta Šarpnickienė, inžinierius Zenonas Langaitis, abiturientas Saulius Kovalskas ir kiti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija