2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Maironiečiai mini Maironį

Dainuoja solistas
Danielius Sadauskas

Apdovanojimus maironiečiams
teikia Lietuvos maironiečių
draugijos pirmininkas Eugenijus
Urbonas ir Panevėžio maironiečių
būrelių koordinatorė, renginio
organizatorė Vytalija Masiulienė

Lietuvos Maironiečių draugijos nariai 2012-aisiais, Maironio metais, dalyvauja įvairiuose renginiuose, stengiasi kuo daugiau sužinoti apie kunigą, profesorių, XIX–XX amžių lietuvių romantizmo poetą, kurio nesenstanti poezija brangi ir šiandien.

Rugsėjo 22 dieną apie 1000 Lietuvos maironiečių ir jų vadovų pabuvojo Kauno rajono Raudondvario pilyje, minėjo Maironio 150-ąsias gimimo metines ir Baltų vienybės dieną. Būreliai moksleivių kopė ant aukšto Ringovės piliakalnio, kur vaidilutės užkūrė šventąją ugnį. Čia, prie Nemuno, gražaus pušyno proskynoje, suskambo Maironio ,,Lietuva brangi“, buvo pašventintas paminklinis kryžius, skirtas Maironio jubiliejui (skulptorius – panevėžietis Donatas Jasinevičius). Jis buvo pastatytas gražia Lietuvos maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva. Iškilmėse dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, kiti darbuotojai, daug garbingų svečių.

Spalio 18 dieną į Panevėžio miesto Dailės galeriją susirinko žmonės, kuriems patinka Maironio poezija. Dauguma jų – jau sidabru apšarmojusiais plaukais ir aktyviausieji mokyklų maironiečiai su savo vadovais. Įžanginį žodį apie Maironį tarė Dailės galerijos darbuotoja Virginija Januševičienė. Įdomu buvo klausytis kraštotyrininkės Stasės Mikeliūnienės atsiminimų apie Maironį, kai jis gyveno Krekenavoje, poeto ryšius su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Ši moteris atsimena Maironį, jį pažinojo.

Galeriją papuošė penkiolikos metrų tautinė juosta, kurią pavasarį išaudė moksleiviai Panevėžio miesto Bendruomenių rūmų projekte ,,Išauskim juostą Maironio eilėmis“. Projektui vadovavo Kristina Žvirblienė, o audimo meno vaikus mokė miesto tautodailininkės. Maironio eiles skaitė ,,Vilties“ pagrindinės mokyklos moksleivė Emilija Fijalkauskaitė, VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazistas Lukas Benašas, 5-osios gimnazijos moksleivis Kristijonas Pajėda, ,,Rožyno“ pagrindinės mokyklos maironietė Dovilė Malinauskaitė, iš V. Žemkalnio gimnazijos – Valdas Laukagalis ir dainavo moksleivių ansamblis, grojo Muzikos mokyklos kanklininkė Greta Cedronaitė.

Solistas Danieliaus Sadauskas atliko dainas, parašytas pagal Maironio eilėraščius. Susirinkusieji maironiečiai, mokytojai bei vyresniosios kartos miesto gyventojai klausėsi ir buvo sužavėti jo sodriu balso tembru, gražiu atlikimu. Maironio 150-ųjų gimimo metinių proga už kūrybinį darbą miesto maironiečiams bei jų vadovams buvo įteikti Lietuvos maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono Padėkos raštai.

Lietuvos maironiečių draugijos įkūrėjas ir vadovas E. Urbonas buvo apdovanotas paauksuotu Maironio metų medaliu. Jį įteikė Panevėžio Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, kalbos tvarkytoja Birutė Goberienė. Maironiečių draugijos pirmininkas E. Urbonas susirinkusiems pristatė savo parengtą knygą ,,Maironio kelias“.

„Tai gražus Lietuvos maironiečių draugijos metraštis, kuriame pateikta gausi medžiaga apie Maironį, aprašyti patys gražiausi maironiečių darbai, kelionės. Ar reikia šios kartos jaunimui Maironio?“ – klausė istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas.

Minėjimą užbaigė giesmė ,,Lietuva brangi“, kurią atliko solistas D. Sadauskas, pritarė maironiečiai, mokytojai, vyresnioji miesto karta.

Maironio reikia vaikams, kai jis skamba po Dailės galerijos, Trakų pilies skliautais, kai keliaujame Maironio takais ir kalbame gražia savo gimtąja kalba.

Regina Stumbrienė

Panevėžys
Rimanto Kiaušo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija