2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiaus adventinis vizitas į parapiją

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI džiaugsmingai
pasitinka Romos Šv. Patricijaus
(Patriko) parapijos tikintieji

Vaikai ir šeimos pašaukimas

Nors ir turėdamas gana sudėtingą vadovavimo Visuotinei Bažnyčiai darbų grafiką, popiežius Benediktas XVI reguliariai lanko Romos vyskupijos parapijas, domisi ir skatina pastoracinių, evangelizacinių ir socialinių uždavinių įgyvendinimą tikinčiųjų bendruomenėse. Gruodžio 17 dieną, lydimas Romos diecezijos generalinio vikaro, kardinolo Agostinio Valinio, jis lankė Italijos sostinės rytiniame pakraštyje esančią Šv. Patricijaus (Patriko) parapiją, kurios maldininkų perpildytoje bažnyčioje aukojo trečiojo Advento sekmadienio šv. Mišias.


Ave Maria

Kun. Vytenis Vaškelis

Artėjant Kalėdoms, į pirmąjį krikščionybės planą iškyla neprilygstamoji Mergelė, turinti daug dieviškų malonių panašumo į Rojaus Ievą, kol ši nebuvo apmaudžiai prasikaltusi... Tačiau po pirmapradžio pirmųjų žmonių moralinio nuopuolio, naujosios Ievos – Marijos – vaidmuo tampa nepalyginamai svarbesnis už tų žmonių darbus, kurie buvo atliekami netekus palaiminto gyvenimo apstumo buvusiame Edeno sode.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija