2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ukrainiečių padėka „XXI amžiui“

Ukrainiečiai domisi „XXI amžiumi“.
Iš kairės: Vilniaus ukrainiečių
draugijos pirmininkė Lietuvos
nusipelniusi gydytoja Natalija
Šertvytienė, Vilniaus ukrainiečių
draugijos narė Lidija Cholčeva,
Viktorija Korvel ir Stepanas Kubyšinas

Kiekvieną sekmadienį, po šv. Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje Vilniuje, Vilniaus ukrainiečių draugijos nariai renkasi Tautinių bendrijų namuose ukrainiečių draugijai skirtose patalpose.

Gruodžio 16 dieną susirinkusiems ukrainiečiams apie Vladimiro centralą (180 km nuo Maskvos) ir ten kalėjusį lietuvį Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį bei ukrainietį studitų ordino protoarchimandritą Palaimintąjį Klementijų Šeptyckį, jų įamžinimą Vladimiro miesto kapinėse bei Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, katalikų bažnyčioje, jos kleboną t. Sergiejų Zujevą kalbėjo šio teksto autorė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija