2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ukrainiečių padėka „XXI amžiui“

Ukrainiečiai domisi „XXI amžiumi“.
Iš kairės: Vilniaus ukrainiečių
draugijos pirmininkė Lietuvos
nusipelniusi gydytoja Natalija
Šertvytienė, Vilniaus ukrainiečių
draugijos narė Lidija Cholčeva,
Viktorija Korvel ir Stepanas Kubyšinas

Kiekvieną sekmadienį, po šv. Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje Vilniuje, Vilniaus ukrainiečių draugijos nariai renkasi Tautinių bendrijų namuose ukrainiečių draugijai skirtose patalpose.

Gruodžio 16 dieną susirinkusiems ukrainiečiams apie Vladimiro centralą (180 km nuo Maskvos) ir ten kalėjusį lietuvį Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį bei ukrainietį studitų ordino protoarchimandritą Palaimintąjį Klementijų Šeptyckį, jų įamžinimą Vladimiro miesto kapinėse bei Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, katalikų bažnyčioje, jos kleboną t. Sergiejų Zujevą kalbėjo šio teksto autorė.

Ukrainiečiams buvo perduotas prieš kelis metus Vilniuje Švč. Trejybės bažnyčioje dirbusio t. Augustino (Andriejaus Zapotočnyj) OSBM, dabar Lucko Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno kunigo, sveikinimas. Papasakota apie kunigo įkurtą teatrą „Aletėja“ ir jau atliktus darbus. Šis teatras lapkričio 25-ąją paminėjo pirmąjį veiklos gimtadienį. Itin daug dėmesio sulaukė pjesė „Paklydęs sūnus“: ji daug kartų rodyta Lucke, kituose bazilijonų vienuolynuose (Červonograde, Briuchovičiuose, Žovkvoje, Vladymyro Volynske). Teatras – nauja evangelizacijos forma, kurią vienuolis bazilijonas t. Augustinas pradėjo įgyvendinti jau Vilniuje, pastatęs žiūrovų dėmesio sulaukusią pjesę, skirtą šv. Juozapatui.

Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė, Lietuvos nusipelniusi gydytoja Natalija Šertvytienė supažindino ukrainiečius su publikacijomis apie ukrainiečius „XXI amžiuje“: apie holodomoro (sovietų valdžios sukelto badmečio) paminėjimą Vilniuje, Kaune atidengtą paminklinę lentą, skirtą Evhenui Konovalecui, Šventojo Juozapato šventės iškilmes Vilniuje.

Vilniaus ukrainiečių draugijos nariai dėkingi „XXI amžiui“, skiriančiam nemaža dėmesio Ukrainos istorijai, jos kultūrai, religijai ir nuoširdžiai sveikina visą redakcijos kolektyvą bei visus „XXI amžiaus“ skaitytojus su artėjančia, kiekvienam katalikui itin brangia Kristaus Gimimo švente, linkėdami Aukščiausiojo Palaimos visuose jų darbuose.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija