2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijos diena Šiluvoje

Gruodžio 13-ąją – Marijos dieną – Šiluvoje šventė gausiai čia atvykę piligrimai. Į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai padėjo norintiems susitaikyti su Dievu ir priimti Sutaikinimo sakramentą, klausė išpažinčių. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje giedojo Josvainių parapijos choras.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, „Marijos radijo“ aukotojų intencijomis meldęsis kun. Gintaras Blužas OFS. Arkivyskupo pasveikinti ir pakviesti šv. Mišių pradžioje jų dalyviai meldėsi, kad visi tinkamai pasiruoštų artėjančioms Šv. Kalėdų šventėms, tiesindami savo gyvenimo kelius, kaip tai ragina daryti šv. Jonas Krikštytojas.

Homiliją pasakęs vyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį, jog Advento metu ir artėjant Šv. Kalėdoms esame kviečiami kitu žvilgsniu pažvelgti į pasaulį, pamatyti jį taip, kaip mato vaikai („jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus karalystę“, Mt 18, 3). Šis metas skatina išvysti nuostabų Dievo veikimą. Pasak ganytojo, tai – paties dangaus įsiveržimas, tai Dievo karalystės blyksnis kasdienybėje, tai švelnus jo pasveikinimas žmogui, kaip kad angelas kitados pasveikino Mariją. Šitaip Dievas prakalbina žmogų kaip lygų sau. Jei žmogus priima tai ir atsiliepia, įveikia baimę, abejones, tai tampa nuostabia Dievo malone jo gyvenimo istorijoje. Šv. Kalėdų prasmė, homilijos žodžiais, atsiveria tiems, kurie jas priima tyru žvilgsniu ir širdimi. Dievo malonės blyksniu savo gyvenime vysk. K. Kėvalas pavadino laikotarpį, kurį praleido dirbdamas Šiluvoje. Homilijoje ganytojas, tądien aukojęs Padėkos šv. Mišias, paliudijo ne kartą jį padrąsinusią Dievo Motinos globą.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius visiems palinkėjo vilties, ramybės, pasitikėjimo ir su Dievo meile sulaukti Šv. Kalėdų.

Parapijos klebono kun. Erasto Murausko rūpesčiu Šiluvos dvasiniame centre piligrimai galėjo išgerti karštos arbatos ir pasivaišinti parapijos maltiečių dalijama sriuba. Norintieji Piligrimų informacijos centre buvo kviečiami pasidžiaugti vaikų piešinių paroda „Angelo žinia“.

Pagal Kauno arkivyskupijos
Informacijos tarnybos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija