2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kunigo mirties metinės

Grupė lietuvių prie
kun. dr. Stepono Matulio MIC kapo.
Dešinėje – kun. Petras Tverijonas

Birželio 30 dieną Notingemo Šv. Barnabo Katedroje iškilmingai paminėtos dešimtosios kun. dr. Stepono Matulio MIC mirties metinės, prisiminti lietuviai tremtiniai. Dalyvavo Kolumbo riteriai iš Peterborougo, vietos ir apylinkių lietuviai, Anglijos universitetų lietuviai dėstytojai ir studentai, lietuviai gydytojai. Iškilmingas šv. Mišias už kun. Stepono Matulio sielą aukojo Londono lietuvių klebonas kun. Petras Tverijonas, Katedros kunigas Marcus. Katedros choras giedojo pakylėjančias, dvasingas lotyniškas giesmes. Pamoksle kun. Marcus pabrėžė šv. Petro atsivertimo svarbą Katalikų Bažnyčios sukūrimui, dvasingumo reikšmę vienybei, tikėjimui ir vilčiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija