2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Valstybės dieną – miestelio ir bažnyčios gimtadienis

SIDABRAVAS. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną ir Sidabravo miestelio bei bažnyčios 184-ąjį gimtadienį paminėti sidabraviškius ir miestelio svečius pakvietė daugybė renginių, kurie padėjo telkti ir burti Sidabravo bendruomenę, puoselėti kultūringo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo apraiškas. Šventinių renginių ciklas prasidėjo iš anksto: 40 sidabraviškių dalyvavo dviračių žygyje aplink Sidabravo kraštą, naktį žaidė krepšinį, susirinko po atviru dangumi pažiūrėti filmo „Emigrantai“ (jį rodė Panevėžio kino teatras „Garsas“) ir Alksniupių mėgėjų teatro (vadovė Laima Didžbalienė) spektaklio „Dėdė atvažiavo“.

Šventė prasidėjo Sidabravo seniūnijos salėje atidaroma sidabraviškio Lino Ambrazo fotografijos darbų paroda „Sidabravo senoliai“. Tai – fotoobjektyvu užfiksuoti Sidabravo krašto seniausiųjų žmonių veidai, kuriuose atsispindi jų gyvenimas, emocijos.

Valstybės dienos ir Sidabravo miestelio ir bažnyčios gimtadienio paminėjimo proga Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje klebonas kun. Remigijus Katilius aukojo šv. Mišias. Po jų nustebino „VW“ automobilių, ir Lietuvos „Vabalų“ klubo pasirodymas. Paskui atidarytas pramogų centras, vyko kolektyvo „Rasa“ koncertas.

Įamžintas iškilaus sidabraviškio, Sidabravo Garbės piliečio Antano Vaškelio atminimas, miestelio centre atidengtas koplytstulpis „Sėjėjas“, skirtas pagerbti visus žemdirbius. Atidengimo iškilmėse dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono meras Darius Brazys, skulptorius Edvardas Bielokapitovas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius, buvę A. Vaškelio bendražygiai Jonas Andrijauskas ir Petras Algirdas Venckus, giminių vardu kalbėjo Dalia Vaškelytė-Dockienė. Koplytstulpį pašventino kun. R. Katilius.

Pagrindinė šventės dalis vyko Sidabravo miestelio centre. Radviliškio rajono mero Padėkos ženklu už gyvenimo pasiekimus ir svarų indėlį kuriant ir įgyvendinant bendrą seniūnijos sociokultūrinę programą buvo apdovanotas Vileikių kaimo gyventojas, pavyzdinės sodybos šeimininkas Alfonsas Kavaliauskas. Mero padėkomis už puoselėjamas patriotiškumo ir tautiškumo tradicijas apdovanoti Eugenijus Janeliūnas, Aleksas Astrauskas, Veronika Kavaliauskienė, Nijolė Snockienė ir kun. Remigijus Katilius. Seniūnas Vidmantas Blužas paskelbė Sidabravo Garbės piliečius – Albiną Ramanauską ir Stanislovą Gogą. Jie visą gyvenimą puoselėjo krikščioniškąsias vertybes, dalyvavo visuomeniniame gyvenime. Už nuolatinę paramą seniūnijai, aktyvią visuomeninę veiklą seniūnas V. Blužas įteikė Garbės ženklus „Už nuopelnus Sidabravo seniūnijai“ Sidabravo ŽŪB direktoriui Jonui Grybauskui, jaunam Beinoravos krašto ūkininkui Andriui Čepaičiui ir krepšinio entuziastui Andriui Varneckiui. Pasveikinti gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Koncertavo Alksniupių kultūros namų šokių ansamblis „Senjorai“ ir solistas Romualdas Juzukonis. Visus nudžiugino gražus Arvydo Vilčinsko koncertas. Šventė baigėsi visiems iškilmingai kartu su viso pasaulio lietuviais pakiliai sugiedojus Lietuvos himną.

XXI
Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija