2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Graži šventė sukvietė į gimtąjį kraštą

Jonas PETRONIS

Už bažnyčios sutvarkymą dėkojo klebonas
kunigas Stasys Tamulionis darbščiam ir
sąžiningam žmogui Alvydui Kvietkauskui

Aviliškis Stanislovas Bakutis (centre)
buvo nominuotas už viso gyvenimo
darbus Avilių kraštui.Kairėje –
šventės rėmėja Daiva Umbrasienė,
dešinėje – seniūnas Vygirdas Žalkauskas

Apdovanojimus pelnė
siuvinėjimo, audimo meistrė
Apolonija Kvietkauskienė

Aviliškiai Ona ir Vidmantas
Vidrickai su anūke Liepa

AVILIAI. Imbrado seniūnijos Avilių kaimo bendruomenė sukvietė visus į tradicinę kaimo šventę. Pakvietė visus, kas čia gyvena ir dirba, ką išaugino šis kraštas, kam brangi ši žemė. Tačiau traukia ji ne vien juos, bet ir tuos, kurie čia gimė, čia gyveno. Juk visai nesvarbu, kad jau nebeliko takelio, vedančio į gimtąją trobą, nebėra ir negailestingos gamtos ir gyvenimo vėtros sulaužytų sodybos medžių, nekviečia į gimtuosius namus iš toli matomi iš kamino rūkstantys dūmai, tačiau gimtinės trauka išlieka visada. Ir šį kartą kaimo šventė subūrė visus į šį gražų kraštą. Ji sutapo su Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidais. Tą sekmadienį klebonas kun. Stasys Tamulionis neaukojo šv. Mišių Imbrado bažnyčioje, o pakvietė visus į Avilius. Į šį gražų renginį atvyko ir daug svečių: Suvieko seniūnas Gintautas Altanas, Antazavės – Algirdas Lekaveckas, Zarasų miesto – Olga Podolskienė, rajono savivaldybės tarybos ir kaimo bendruomenės narys Donatas Ragėnas.

Apie Avilių kraštą, jo žmonės kalbėjo Imbrado seniūnas Vygirdas Žalkauskas. Jis džiaugėsi žmonių pasiekimais ir džiaugsmais. Ši šventė skirta pagerbti krašto šviesuolius, kuriančius gėrį ir grožį, auginančius duoną.

Mokykloje atidaryta Apolonijos Kvetkauskienės darbų paroda, šventės dalyviai galėjo pasigrožėti autentiškais dirbiniais. Apolonija pateikė siuvinėtų darbų ir audinių. Dar šventės dalyviai turėjo progos pasigrožėti ir mokytojų sukurtu „Močiutės kambarėliu“. Jame surinkti senoviniai daiktai, rakandai, baldai.

Visus džiugina geros permainos. Atliktas Avilių bažnyčios ir varpinės išorės remontas, sutvarkytas šventorius. Išasfaltuota Bažnyčios gatvė. Sėkmingai vyksta kultūros namų ir bibliotekos renovacija. Jau pradėtas tvarkyti paplūdimys – tai Avilių bendruomenės projektas.

Buvo išdalinta keletas prizų. Pirmasis – Stasei Nikitinienei. Jos sodyba puikiai išpuoselėta, žinoma seniūnijoje ir rajone. Visi atvykę į Avilius Zarasų gatve, pamato jos išpuoselėtą sodybą. Moteris tvarko ir įspūdingą Avilio akmens aplinką. Prizą įteikė seniūnas Vygirdas Žalkauskas ir šventės rėmėja Daiva Umbrasienė.

Seniūno padėkos už sodybų tvarkymą įteiktos Virginijai Antanavičienei, Vidai ir Alvydui Gaidžiams, Rasai ir Giedriui Vidrickams. Nebuvo pagailėta gražių žodžių ir Gražinai bei Vytautui Buterlevičiams, Stasei ir Audriui Vidrickams.

Šis kraštas turi ir darbščių ūkininkų. Nominacijų nusipelnė Ona ir Vidmantas Vidrickai. Šie darbštūs žmonės vieni pirmųjų pradėjo ir išplėtojo didelį ūkį, jų pėdomis seka visi vaikai, sunkiai ir įtemptai dirba, sėkmingai vysto kaimo turizmo veiklą, garsina kraštą. Jie yra nepamainomi derliaus švenčių dalyviai, pagalbininkai ir rėmėjai. Onutės gilių kavos, gurmaniškų patiekalų ragavo daugelis zarasiškių ir ne ką mažiau užsieniečių.

Didžiuojamasi ir ūkininkais Dalia ir Regimantu Ščevinskais. Jie sukūrė šiuolaikinį pieno ir mėsos ūkį, taiko pažangias technologijas. Patyrusių ūkininkų pėdomis seka ir jaunieji. Padėkos žodžiai buvo tarti Rasai ir Vytautui Ragėnams. Jauna graži šeima sukūrė ūkį ir sėkmingai jame šeimininkauja.

Pagerbti buvo ne tik darbštūs ir tvarkingi aviliškiai. Pagarba buvo išreikšta ir dirbantiems bendruomenės darbus. Daug šiemet padirbėjo tvarkydamas Avilių bažnyčią Alvydas Kvietkauskas iš Antaniškių kaimo. Jam ir buvo skirta nominacija. Už tuos gerus darbus vyrui dėkojo klebonas kun. S. Tamulionis.

Už gražią dovaną Aviliams Antazavės seniūnas dėkojo Šniukštų kaimo gyventojoms Daivai Zakšauskienei ir Audronei Kačiulienei. Jos su Antazavės seniūnu Algirdu Lekavecku parengė projektą. Jis buvo įgyvendintas. Jo dėka buvo asfaltuotos gatvės ne tik Šniukštuose, Antazavėje, bet ir Avilių kaimo Bažnyčios gatvė.

Paprastas, labai geros širdies žmogus, išauginęs puikius vaikus aviliškis Stanislovas Bakutis buvo nominuotas už viso gyvenimo darbus Avilių kraštui. Jis visada buvo labai sąžiningas, kruopštus, niekada nieko neapvylė. Ir dabar, būdamas garbingo amžiaus, nuolatos skuba į pagalbą kiekvienam, yra aktyvus parapijietis ir bendruomenės narys, tikras krašto patriotas.

Šventės metu koncertavo Suvieko kaimo kapela, vadaujama Dianos Skvarčinskaitės. Šioje kapeloje groja ir seniūnas Gintautas Altanas. Gražiai buvo sutikti ir Suvieko dainininkai. Daug plojimų sulaukė Dianos Skvarčinskaitės ir jos dukros atliekamos dainos.

Plojo aviliškiai ir savo folkloriniam ansambliui „Karkluoja“, Imbrado dainininkams, gražiai sutiko ir kaimo kapelą „Čir vir vyrai“ iš Zarasų.

Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija