2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kai žmogus kalba Viešpačiui

Etnografinio ansamblio koncertas

Neseniai Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas išplatino tokį kreipimąsi į parapijiečius: „Gerbiami parapijiečiai, šiais metais visuotinėje bažnyčioje yra skatinamos iniciatyvos, padedančios atgaivinti tikėjimą į Kristų. Ieškodami naujų galimybių šiandieniniam žmogui susitikti Viešpatį, Lietuvos vyskupai Tikėjimo metų proga nuoširdžiai kviečia Lietuvos žmones atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento adoracijos praktiką“. Buvo nurodyta, kad 24 valandas (nuo ryto 8 val. iki kito ryto 8 val.) besitęsianti Švč. Sakramento adoracija. Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje vyks rugsėjo 15–16 dienomis.

Katalikų Bažnyčioje adoracija vadinamas Jėzaus Kristaus tikro Kūno ir Kraujo garbinimas Švč. Sakramente ir išstatomas Švč. Sakramentas monstrancijoje. Šis ypač dvasingas Jėzaus Kristaus pagarbinimas Dusetų bažnyčioje rugsėjo 15–16 dienomis sulaukė didžiulio parapijiečių pritarimo ir susidomėjimo. Klebonas kan. S. Krumpliauskas, išmintingai sudaręs 24 valandų Kristaus garbinimo programą, pasidžiaugė, kad pasisekė maldai pakviesti visų Dusetų parapijos gyventojų socialinius sluoksnius, pradedant vaikučiais, moksleiviais, jaunimu, kaimų gyventojais, saviveiklininkais ir baigiant vyriausiais parapijiečiais. Visi parapijiečiai savo žodžius, giesmes, dainas, muzikavimą, savo kūrybos posmus ir maldas skyrė ne žiūrovams ar klausytojams, bet kalbėjimui su Jėzumi Kristumi. Todėl ir tų maldų, giesmių, vargonų skambėjimas jautriai virpino bažnyčios skliautus, žadino žmonių širdyse atsivėrimą gėriui, grožiui, Dievo meilei.

Norisi pasidalinti įspūdžiais, norisi pasidžiaugti mūsų parapijiečiais, kurie sugebėjo širdingai įsijausti į šios paros išskirtinumą, suprasti, kad ant ant Dievo stalo stovintis Švč. Sakramentas visus pakvietė ypatingam Jo pagarbinimui.

Dusetų K. Būgos gimnazijos moksleiviai skaitė ištraukas iš rašytojų Bruno Ferrero, Anthony de Mello, Antuano de Sent Egziuperi kūrinių ir susirinkusius į Švč. Sakramento adoraciją kvietė pamąstyti apie gyvenimo prasmę, apie greitai bėgantį laiką, apie poelgius, galinčius nulemti žmonių gyvenimus. Skaitymuose dalyvavo ir gimnaziją jau baigusi, dabar studentė Liveta Sinkevičiūtė. Moksleivius paruošė ir lydėjo tikybos mokytoja Edita Palivanaitė.

Po šv. Mišių įvyko vargonų muzikos koncertas. Labai gražiai apie šį koncertą kalbėjo Dusetų K. Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda Normantienė: „Gaudžiantys Gedimino Kviklio pažadinti vargonai ir nuostabiai skambantis solistės Vilmos Kuprytės balsas pripildė žmonių širdis ramybės ir pilkos kasdienybės valandas nušvietė slėpininga žvaigždžių šviesa, išsklaidė rudens liūdesį“.

Už nuostabią dovaną esame dėkingi Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorei Zitai Lukošiūnienei, kuri po koncerto sakė: „Muzika, kaip ir malda, yra viena iš bendravimo su Aukščiausiuoju Kūrėju formų“.

Dusetų meno mokyklos mokiniai net dvi valandas muzikavo: grojo sintezatoriumi, akordeonais, dainavo. Švč. Sakramento pagarbinime dalyvavo visų muzikos skyriaus mokytojų Dalios Danušienės, Gražinos Baranauskienės, Reginos Gadliauskienės, Juozo Švedo, Dalios Deinienės ir Birutės Puslienės mokiniai. Susikaupę ir pakylėti mokiniai pajuto vietos sakralumą ir savo dalyvavimo renginyje išskirtinumą. Meno mokyklos mokinius globojo mokytoja Birutė Puslienė.

Dusetų Kultūros centro etnografinis ansamblis, vadovaujamas Sigitos Gudonienės, į bažnyčios rimtį atnešė lietuviškų etnografinių sutartinių ir liaudies dainų skambėjimą. Kanklėmis grojusi S. Gudonienė papuošė savo programą subtiliais garsais, kurie tarsi kilo iki pat dangaus. Giesmėmis ir dainomis Švč. Sakramentą garbino Dusetų Kultūros centro moterų volakinis ansamblis „Svaja“, vadovaujamas Janinos Kaškauskienės. Jų giesmėms puošnumo, skambumo ir lengvumo suteikė šiais metais į ansamblį įsiliejęs Margaritos Simokaitytės sopranas. Iškiliai poezijos posmus skaitė Laima Gorpinič. Ansambliui akompanavo abiturientė Aistė Matiukaitė.

Visą valandą Dusetų vargonininkė Jolita Krasauskienė grojo vargonais sakralinę muziką. Gražiu vokalu jai prirarė giesmininkas Tadas Grinevičius. Ta valanda pralėkė lyg graži akimirka.

Margaritos Simokaitytės atliekamos giesmės ir tylus gitaros alsavimas vėlyvo vakaro valandą skambėjo lyg dangiška muzika. Margaritos Simokaitytės sopranui subtiliai pritarė giesmininkas Tadas Grinevičius. Norėjosi, kad ši nuostabi valanda niekada nesibaigtų, nes Tadas ir Margarita į savo giesmių skambesį sutalpino kilniausių jausmų puokštę, išryškinusią šios valandos didybę.

Jau po vidurnakčio Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narės Elena Antonova, Monika Matulienė, Julija Umarienė, Joana Stašienė ir Marija Varenbergienė skaitė savo kūrybos posmus. Gražiai skambėjo sielose sušildyti žodžiai, pirmą kartą sakralioje erdvėje nuskambėję tarsi jautri malda.

Ankstyvą rytmetį (nuo 2 iki 3 val.) pagarbinti Švč. Sakramento atvyko ūkininkai Giedrė ir Stasys Brogos. Drauge su jais meldėsi, giedojo giesmes ir litanijas, kalbėjo Rožinį visas 24 valandas, be pertraukos, Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavusios mūsų bažnyčios aktyviausios Gyvojo Rožinio draugijos narės Joana Stašienė, Veronika Kazlauskienė, Elena Antonova, Bronė Latvėnienė, Elena Akulavičienė, Elena Ramanauskienė ir Zofija Lašienė.

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebono kan. S. Krumpliausko suorganizuotas įvairiaspalvis maldų, kūrybos, giesmių vainikas, skirtas pagarbinti Švč. Sakramentą, atgaivinti tikėjimą į Kristų, baigėsi 8 val ryto. Šv. Mišiomis baigėsi 24 valandas trukusi žmonių sielų draugystė su Aukščiausiuoju, palikusi neišdildomą įspūdį dalyvavusiųjų širdyse ir įrašiusi šį renginį į bažnyčios ir parapijos istoriją.

Marija VARENBERGIENĖ

Dusetos, Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija