2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Bendruomenės šventė

Kun. Ričardas Kmitas pašventino
atminimo koplytstulpį
architektui Antanui Obelieniui

JADAGONIAI. Rugpjūčio 15-ąją šioje Lekėčių parapijos gyvenvietėje vėl gražiai švęsta svarbiausia kraštiečių šventė – Žolinė. Prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplyčios susirinkusiam gausiam gyventojų būriui, kuriame buvo nemažai maldininkų ir iš aplinkinių Kretkampio, Žemosios Panemunės, Lukšių, Zapyškio bei kitų parapijų, šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė naujasis Lekėčių klebonas kun. Ričardas Kmitas. Savo giesmėmis džiugino Lekėčių bažnyčios giesmininkai ir vargonais grojusi Milda Lepševičiūtė. Po šv. Mišių vyko procesija aplink koplyčią. Dalyvavo ir kunigas svečias – naujasis Ilguvos ir Paežerėlių klebonas Francas Kuklys. Pabaigoje kun. R. Kmitas pašventino atminimo koplytstulpį architektui Antanui Obelieniui, pastatytą minint jo 90-metį ir 15-ąsias mirties metines.

Paskui renginio dalyviai susėdo prie stalų suneštinėse vaišėse. Kalbėjo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, Zapyškio seniūno pavaduotoja Marija Levendrauskienė, Jadagonių bendruomenės centro pirmininkas Skirmantas Paukštys, klebonas kun. R. Kmitas. Jie džiaugėsi, kad bendruomenė gražiai bendrauja, linkėjo, kad ta bendrystė būtų ne tik per Žolinę, bet kiekvieną metų dieną. S. Paukštys atlaidų dalyviams įteikė tradicinius Žolinių ženklelius. Apdovanoti daugiausiai prie šventės prisidėjusieji. Jonas Peimas pagerbtas iš medžio padaręs stalą vargonininkei Mildai ir stovą natoms pasidėti – už tai jį jaunoji giesmininkų vadovė apdovanojo bučiniu. Paskui vyko meninė dalis: Kazio Binkio teatro aktoriai parodė V. Krasnogorovo komediją „Trys gražuolės“, dainavo grupė „Dinamika“ (solistai Sigita Urbonaitė ir Gintautas Brokas).

Romas BACEVIČIUS

Audronės PASTELIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija