2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mirė religijos sociologas, teigęs, kad modernybė nelemia religingumo mažėjimo

Sociologas Peteris Bergeris
Nuotrauka iš c8.nrostatic.com

Birželio 27-ąją, sulaukęs 88 metų, JAV mirė Peteris Bergeris (Peter Berger), Amerikoje natūralizuotas austras, vienas iš garsiausių savo kartos sociologų, kurio teorijos ir įžvalgos turėjo įtakos daugybei kitų mokslininkų. Viena iš jo interesų sričių buvo religijos sociologija, religijos sąveika su modernybe, su globalizacija. P. Bergeris nuosekliai kritikavo idėją, kad modernybė neišvengiamai lemia religingumo mažėjimą ar praradimą (sekuliarizmą). 2013 metais interneto žurnalui „Cresset“ duotame interviu mokslininkas pasakojo, kad jo studijų pradžioje, praėjusio amžiaus viduryje, tai buvo daugumos požiūris, su kuriuo sutikęs ir jis. Tačiau po 20 metų studijų jis, kaip ir ne vienas kitas, priėjo prie išvados, jog ši teorija, nepaisant kai kurių teisingų elementų, yra klaidinga ir duomenys rodo ką kita. Pasaulis šiandien yra giliai religingas, tik su dviejomis išimtimis – vakarine ir centrine Europa bei tarptautine intelektualine klase, kurios yra giliai sekuliarizuotos. Galima studijuoti, kodėl taip atsitiko.


Dachau konclageryje nužudytas karmelitas

Palaimintasis Titas Brandsma

Prieš 75 metus, 1942 m. liepos 26 d., Dachau konclageryje buvo nužudytas palaimintasis Titas Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma). Jo kankinystės metines visų pirma mini karmelitų ordinas, kuriam kunigas kankinys priklausė. Vienas minėjimų – konferencija ir pamaldos – surengtas šalia „Vatikano radijo“ esančioje Romos Santa Maria in Traspontina bažnyčioje, kurioje palaimintasis dirbo 1906–1909 metais, kuomet netrukus po šventimų atsiųstas į Romą tęsti studijų lankė popiežiškąjį Grigaliaus universitetą.

A. S. Brandsma gimė 1881 metais fryzų valstiečių šeimoje, kurios penki iš šešių vaikų tapo vienuoliais. Būdamas septyniolikos metų įstojo į karmelitų ordiną, gavo vienuolišką Tito vardą. Įšventintas kunigu, kaip minėta, trejus metus studijavo Romoje. Tarpukario Olandijoje tėvas T. Brandsma išgarsėjo kaip teologas ir publicistas. 1932 metais jis buvo paskirtas Neimengeno katalikų universiteto rektoriumi, o 1935 metais – Olandijos katalikų žurnalistų sąjungos dvasios tėvu. Vokietijoje atėjus į valdžią nacionalsocialistams ir Olandijoje atsiradus jiems simpatizuojančių žmonių, tėvas Brandsma tapo vienu žinomiausių nacionalsocializmo priešininkų. Hitlerio ideologiją jis vadino juoduoju maru. Kai vokiečiai 1940 metais okupavo Olandiją, tėvas Brandsma priešinosi švietimo ir žodžio laisvės varžymams. 1942 metų sausį jis buvo suimtas, kalintas keliuose kalėjimuose ir galiausiai perkeltas į Dachau konclagerį. Kankinimų ir ligos išsekintas kunigas buvo nužudytas nuodų injekcija 1942 m. liepos 26 d. Tėvą Titą Brandsma popiežius Jonas Paulius II 1985 metais paskelbė palaimintuoju.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija