„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (287)

2016 m. birželio 23 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Neužmerkti akių kančios akivaizdoje

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su mažąja ligonių
ir neįgaliųjų Jubiliejaus dalyve

Įspūdingas ligonių Jubiliejus

Kadangi gailestingumas yra neatsiejamas nuo rūpinimosi ligoniais ir neįgaliaisiais, tai šiai didelei žmonijos grupei (juk daugelis yra susidūręs su vienokiu ar kitokiu ligotumu) Romoje surengta Gailestingumo metų Jubiliejaus šventė, pasižymėjo ypatingu jautrumu, artimo meilės ir užuojautos ženklais. Birželio 10–12 dienomis Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos organizuoto renginio programoje buvo katechezės užsiėmimai žymiose šventovėse, kurių bendra tema – „Gailestingumas – džiaugsmo šaltinis“. Joje dalyvavo garsūs pamokslininkai. Tarp pastarųjų galima paminėti aklą ir kurčią anglų kunigą Kirilą Akselrodą (Ciryl Axelrod), priklausantį redemptoristų vienuolijai, plačiai išgarsėjusį neįgaliųjų pastoracija įvairiose pasaulio dalyse: Kinijoje, JAV, Pietų Afrikos Respublikoje. Jubiliejuje dalyvavę ligoniai ir neįgalieji, kartu su savo globėjais ir slaugytojais Romos bažnyčiose adoravo Švč. Sakramentą, galėjo atlikti išpažintį, procesijose žengti pro atvertas Šv. Petro bazilikos Šventąsias gailestingumo duris. Beje, ligonių ir neįgaliųjų jubiliejaus programą pristatęs Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivyskupas Rinas Fizikela (Rino Fizichella) pranešė, kad per pirmąją Gailestingumo metų dalį (šešis mėnesius), Romą šia proga jau aplankė daugiau nei 9 milijonai piligrimų! Gausu jų buvo ir ligoniams skirtuose užsiėmimuose, kuriuose savo patyrimu jų globoje dalijosi įvairių katalikiškų rūpybos organizacijų (pavyzdžiui „Arkos“) savanoriai. Tiesa, jiems rugsėjo pradžioje Romoje bus surengta dar viena jubiliejaus šventė, kurios kulminacija taps palaimintosios motinos Teresės iš Kalkutos kanonizacija.


Skulptūra primena ir menininko gyvenimą

Birželio 3 dieną Vilniuje, Santariškių klinikų kiemelyje, buvo atidengta trijų skulptūrų kompozicija „Lozoriau, kelkis“, skirta tauriai mediko profesijai. Tai – dar viena iš daugelio Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Stanislovo Kuzmos įgyvendintų idėjų skulptūroje. Talentingo skulptoriaus sūnus skulptorius Algirdas Kuzma tėvo sumanytą monumentą, 1989 m. išdrožtą iš medžio, įgyvendino granite ir bronzoje. Stanislovo Kuzmos šeima, leidusi šį simbolinį monumentą, skirtą gydytojams, pastatyti Santariškių klinikos kieme, tikisi, kad jis teiks dvasios stiprybės medikams, viltį ligoniams pasveikti. Prieš ketverius metus amžinybėn išėjusio Stanislovo Kuzmos skulptūra „Lozoriau, kelkis“ užbaigė jo darbų sąrašą.

Naujasis skulptoriaus S. Kuzmos kūrinys – gydytojo pašaukimui dedikuota skulptūrų kompozicija. Monumento „Lozoriau, kelkis“ tematika – Šventajame Rašte aprašytas stebuklas, kai Jėzus prikelia mirusį Lozorių, – primena paties menininko gyvenimą: 2012 metais amžinybėn išėjusį skulptorių Stanislovą Kuzmą, sirgusį širdies liga, Santariškių medikai ne vieną sykį kėlė naujam gyvenimui. Menininko likimas susiklostė taip, kad įžengęs į ketvirtą dešimtį jis susirgo sunkia širdies liga, susaisčiusia skulptorių, jo šeimą ir gydytojus kelis dešimtmečius trukusia bičiulyste, kuri tęsėsi iki pat skulptoriaus mirties. Būtent 2012-aisiais, iškart po S. Kuzmos mirties, ir gimė idėja pastatyti monumentą.


Kaip gėjai tampa norma? Atsakymas knygų lentynoje

Knygos „Kaip gėjai tampa norma“ viršelis

Robert R. Reilly. Kaip gėjai tampa norma (vertė Elena Raudaitienė) – Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2016. – 352.

 

„Mes atėjome čia paskelbti, kad jūs nebeturite įgaliojimų vadinti mus nesveikais ir psichikos ligoniais. Mums, homoseksualams, jūsų profesija yra baisiausias priešas. Mes reikalaujame, kad psichiatrai elgtųsi su mumis kaip su žmonėmis, o ne kaip su pacientais, kuriuos reikia gydyti!“ – gėjų aktyvisto Franklino Kameny pareiškimas, su grupe protestuotojų įsibrovus į Amerikos psichiatrų asociacijos tarybos posėdį 1971 metais. Ligos statusas homoseksualumui panaikintas po du metus trukusių protestų, spaudimo ir psichiatrų persekiojimo.

Balandžio mėnesį Lietuvos skaitytojus pasiekė Valstybingumo studijų centro išleista provokuojanti knyga seksualinių mažumų (LGBT) judėjimo tema. Buvęs JAV prezidento Ronaldo Reigano (Ronald Reagan) patarėjas, nacionalinio saugumo ekspertas Robertas R. Reilly knygoje Kaip gėjai tampa norma (angl. Making Gay OK) klausia, kaip tapo įmanoma Vakaruose įvykusi radikali mąstymo apie seksualinę moralę revoliucija. Kaip Vakarų šalių politikai ir mokslininkai pradėjo kalbėti, jog normalu ir saugotina tai, kas visoms visuomenėms visais amžiais ir dar XX amžiaus pabaigoje atrodė akivaizdžiai smerktina? Kaip gėjai tapo norma?


Būkime atsargūs geležinkelio pervažose

„Rūpindamiesi eismo sauga keliuose, turime nepamiršti ypatingo atidumo reikalaujančių geležinkelio pervažų – būtent jose nelaimės įvyksta dėl neatsargumo, o pasekmės būna itin skaudžios. Šią savaitę vykdomos saugaus eismo akcijos turi priminti apie galimus pavojus ir paskatinti elgtis atsakingai“, – minint Tarptautinę saugaus elgesio pervažose dieną sako susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

Birželio 6-ąją, Tarptautinę saugaus elgesio pervažose dieną, AB „Lietuvos geležinkeliai“, bendradarbiaudama su Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnais, pradėjo visą savaitę truksiančių renginių ciklą. Geležinkelio pervažose vykdomos prevencinės akcijos – vairuotojai ir pėstieji raginami laikytis Kelių eismo taisyklių kertant pervažas ir įspėjami apie gresiančius pavojus. Pavojingose pervažose dalinami informaciniai bukletai, atšvaitai, mokomosios knygelės vaikams.


Alkoholio kontrolės baubai ir mitai apie alkoholį artėjant rinkimams

Dr. Mindaugas Štelemėkas,

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos narys

Rinkimų kampanijai įsibėgėjant, kova su alkoholiu tapo „einama“ tema, o savo nuomonę apie tai, akivaizdu, Lietuvoje turi visi. Savo komentare svetainėje delfi.lt aktualias ir tikrai mitams prilygstančias alkoholio kontrolės detales palietė apžvalgininkas Rimvydas Valatka. Vis dėlto daugeliu atvejų sunku sutikti su jo išsakyta nuomone, o Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrimo rezultatai tiesiog klaidingai interpretuojami.

Skaitydamas R. Valatkos komentarą, nejučia prisiminiau daugiau nei prieš metus vykusią tarptautinę konferenciją Rygoje, kuri kaip tik buvo orientuota į trijų Baltijos šalių alkoholio kontrolės palyginimą, ir vyko mokslinių tyrimų duomenų aptarimas, iliustruojantis situaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pagrindinis įspūdis, kurį atsimenu iki šiol, tai, – kad buvo tikrai nemalonu, kai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai ir kiti mokslininkai Lietuvą rodė kaip blogąjį pavyzdį, šalį, nesugebančią spręsti problemų, kai seniai žinoma, ką reikia daryti, tik kažkodėl sunkiai sekasi tas priemones įgyvendinti. Todėl keistai atrodo ir R. Valatkos teiginiai, kad patys neigiamai apie tai kalbėdami varome sau nevisavertiškumo kompleksą. Mokslininkai kalba, kaip mato problemas, o problemos tikrai gilesnės nei vien aukštas alkoholio suvartojimo lygis. Ką daryti? Siekti, kad Lietuvoje ir užsienyje atliekami tyrimai ir statistika būtų „pataisyti“ taip, kad nekiltų nepatogių jausmų, o gal geriau priimti realų efektą galinčias duoti alkoholio kontrolės priemones ir jų neatšaukinėti dar nespėjus įsigalioti?


Mesti rūkyti padės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainė

Rūkančiam žmogui dažnai kyla minčių apie metimą rūkyti, bet dažnai jis neranda trumpos ir aiškios informacijos, kaip tai padaryti. Dabar žmonės vis daugiau laiko praleidžia elektroninėje erdvėje, todėl svarbu pateikti žmonėms tikslią ir teisingą informaciją apie metimo rūkyti privalumus. Jau gegužės 20 dieną patarimus metantiems rūkyti rasite interneto svetainėje nerukysiu.lt.

Lietuvoje iki šiol nebuvo specializuotos svetainės, kurioje žmonės, norintys mesti rūkyti, galėtų rasti informaciją, kaip tai padaryti. Įgyvendinant Tabako gaminių direktyvos nuostatas buvo priimtas įstatymo projektas, kuris nustatė, kad ant tabako gaminių pakuočių turės būti įspėjamieji vaizdai apie žalą sveikatai ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra informacija apie pagalbą metantiems rūkyti. Interneto svetainėje nerukysiu.lt lankytojai ras interaktyvų žemėlapį, kuriame bus pateikta informacija apie vietas, kuriose metantis rūkyti žmogus gali gauti pagalbos. Apsilankę šioje interneto svetainėje ras interaktyvius testus apie rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį. Interaktyvūs įrankiai apie rūkymo išlaidas, žalą atskiriems organams ir pokyčius metus rūkyti pritrauks ne tik norinčius neberūkyti, bet ir kitus svetainės lankytojus.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija