"XXI amžiaus" priedas pagyvenusiems žmonėms, 2005 m. gegužės 6 d., Nr. 2 (12)

PRIEDAIARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Duonelaičių kaimo siuvėjas

Birutė NENĖNIENĖ

Bronius Birštonas
ir šiandien neuždengia
siuvamosios mašinos,
o su žmonėmis nori
pasidalyti nuomone
ir apie dabartį,
ir apie praeitį

Priklausomai nuo žmogaus nusiteikimo mylėti ar nemylėti gyvenimą tokį, koks duotas, mūsų kiekvieno dienos gali sužibėti kaip rasos lašas tekančios saulės spindesyje arba išdžiūti kaip dykumos upė. Senosios kartos arba šiaip optimistų žmonių, šviesiomis spalvomis matančių gyvenimą, galima surasti bet kuriame krašte. Todėl pravartu užsukti į nuo centro nutolusias ir rečiau pašaliečių lankomas vietoves, prakalbinti ten gyvenančius žmones bei įsiklausyti, kokios išminties jie turtingi, kuria gali dalytis su kitais.


Laiko audrų nesugniuždytas

Bronius VERTELKA

Panevėžietis pensininkas
Algirdas Šaduikis: „Mano
bendražygių lieka vis mažiau“
Autoriaus nuotrauka

Iš 106 Vietinės rinktinės karių, kartu su Algirdu Šaduikiu kalėjusių Štuthofo koncentracijos stovykloje, šiandien penkiolika jų gyvi: dešimt gyvena Lietuvoje, penki –užsienyje. Iš Rokiškio krašto kilęs A.Šaduikis pensininko dienas leidžia Panevėžyje.


Įvairiaspalviai rožinio karoliai

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Liucija Čarneckaitė-
Jasiukevičienė
Druskininkuose,
„Eglės“ sanatorijoje

Druskininkai. Rožinio mėnuo. Puikios pirmos mėnesio dienos, dar taip ryškiai šviečianti ir šilumą dalijanti saulė. Ir penki slėpiniai – penki susitikimai Druskininkuose.

Pirmas slėpinys

Druskininkų bažnyčia. Vakarinės pamaldos. Pusvalandį prieš šv. Mišias kalbamas rožinis. Jį veda Eugenija Gruodienė. Moteris atsineša gražų, gelsvais mediniais karoliais poros metrų ilgumo rožinį. Jį apkabina dar keletas moterų. Ramiu balsu Eugenija pradeda melstis. Kas ši moteris?


Buvo nelengva, bet nepalūžome

Agutė ČIABANAUSKAITĖ-SUTKUVIENĖ

Agutė Čiabanauskaitė
74 metų – 1998-aisiais
Bernardo Aleknavičiaus
fotokopija ir nuotrauka

Pernai sukako 60 metų, kai Lietuvoje prasidėjo rezistencinis karas prieš raudonuosius pavergėjus. Šiame ištisą dešimtmetį vykusiame kare dalyvavo visa tauta – jauni vyrai, studentai, moksleiviai ir net paprastos, bemokslės moterys. Kovoje dalyvavo ir neturtinga, pradinį išsilavinimą tegavusi Plėgių kaimo (Šakių aps.) mergina Agutė Čiabanauskaitė. Pateikiame 1998 metais užrašytus jos prisiminimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija