Atnaujintas 2001 m. spalio 5 d.
Nr.75
(984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAIARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

 

Terorizmo nepateisina jokia religija

Popiežius ragina kalbėti Rožinį už taiką

Užbaigiant beveik dvi savaites trukusį valstybinį gedulą po tūkstančius aukų ir didžiulius sugriovimus atnešusio radikalaus islamo teroristų išpuolio Jungtinėse Valstijose, didžiausią smūgį patyrusio Niujorko miesto gyventojai rugsėjo 23-ąją rinkosi į "Yankee" beisbolo stadioną melstis ir pademonstruoti savo dvasios tvirtumą ištikusios nelaimės akivaizdoje. Niujorko mero Rudolfo Džiulianio prašymu miesto religinės bendruomenės organizuotas renginys "Malda už Ameriką" parodė amerikiečiams būdingą pamaldumą ir priklausomybę Dievui bei tvirtą patriotiškumą. Maldas kalbėjo ir pamokslus sakė Niujorko krikščionių (katalikų, protestantų ir stačiatikių), žydų, musulmonų, indusų ir sikhų dvasininkai ir tikintieji.

Niujorko meras Rudolfas Džiulianis (dešinėje) kalba miesto stadione rugsėjo 23 dieną surengtame "Maldos už Ameriką" susitikime, kuriame buvo dar kartą paminėtos teroristinių išpuolių aukos. Tribūnoje sėdi Niujorko kardinolas Edvardas Iganas (antras iš kairės) ir kiti JAV religinių bendruomenių atstovaiVyskupas turi būti "Dievo žmogus"

Perspėjimu dėl nepateisinamos neapykantos ir keršto bei raginimu į susitaikinimą, teisingumą ir solidarumą šiomis neramiomis dienomis pasaulyje popiežius Jonas Paulius II praėjusį sekmadienį pradėjo dešimtąją eilinę Vyskupų Sinodo asamblėją. "Bažnyčia visada siekia, kad meilė nugalėtų neapykantą, atleidimas - kerštą, tiesa - melą, o solidarumas - egoizmą", - sakė jis, rugsėjo 30 dieną vadovaudamas Sinodo atidarymo šv.Mišioms perpildytoje Romos Šv.Petro bazilikoje. Drauge su Šventuoju Tėvu koncelebravo septyni patriarchai, 55 kardinolai, 70 arkivyskupų ir 106 vyskupai, kurie iki spalio 27 dienos dalyvauja Sinodo asamblėjoje, nagrinėjančioje vyskupo vaidmenį Bažnyčioje.

Vyskupų Sinodo atidarymo Šv.Petro bazilikoje bendras vaizdas"Aš nepasitikiu nė vienu musulmonu"

Rugsėjo įspūdžiai iš Olandijos

Pamiršo princą ir jo sužadėtuves

Jei ne tragiški rugsėjo 11-osios įvykiai Niujorke ir Vašingtone, kai teroristų valdomi lėktuvai įsirėžė į du Pasaulio prekybos centro dangoraižius, galimas dalykas, visa Olandija tebekalbėtų apie princo Viljamo Aleksandro sužadėtuves su argentiniete Maksima Zarreguita. Princo išrinktoji - diktatūros Argentinoje metu (maždaug prieš dešimt metų) buvusio žemės ūkio ministro duktė, o tai demokratiją mylintiems olandams - nelabai prie širdies. Nors Maksimos tėvas teigia nieko nežinojęs apie tuo metu daugybę dingusių neparankių valdžiai asmenų, olandai nelabai linkę tikėti tokiais pasiteisinimais. Todėl jam nebus leista dalyvauti dukters vestuvėse: tokios sąlygos buvo iškeltos, ir jis su jomis sutiko.
Dėl tragedijos JAV sužadėtiniai atidėjo savo viešnagę šiaurinėje Olandijos dalyje, kur kaip tik per atostogas šių eilučių autorė svečiavosi. Kaip ir visas pasaulis, nedidelis Muselkanalo miestelis keletui dienų lipte prilipo prie televizorių ekranų: dvi dienas žinios iš Niujorko ir Vašingtono buvo rodomos be perstojo, keletas olandų žurnalistų vedė tiesiogines laidas iš JAV. Olandai, kaip ir visi kiti europiečiai, buvo sukrėsti įvykių už Atlanto. Pirmosiomis dienomis po įvykio buvo neįmanoma nei telefonu, nei elektroniniu paštu susisiekti su Amerika, kur gyvena daug emigrantų iš Olandijos.


"Gelbėtojų" darbai ir dienos

Tik nenorintieji matyti tiesos gali neigti, kad dabartinės kadencijos Seimas ir šlubuojanti "gelbėtojų" Vyriausybė tapo ne tik pajuokų ar anekdotų objektu, bet ir kelia pavojų Lietuvos valstybės likimui. Prisiminkime Premjero "pamoką" užsienio investuotojams, iš kurios atvirai šaipėsi ne tik komercinių televizijų humoro laidų herojai, bet ir kai kurie blaiviau mąstantys partiečiai. Tiesa, nedaug tokių yra A.Brazausko partijoje, o, kita vertus, kas gi norės prieštarauti Premjerui, kai dar ne visi gardūs kąsneliai ir postai pasidalyti. Jei išdrįsi nepagarbiai atsiliepti apie vadą - sutryps kaip vabalą, dar renegatu ar liaudies priešu apšauks...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Aukštaitijoje skamba vargonai

Ieškokime tiesos

Neapykantos mokyklos