Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Maldomis prisimenamos terorizmo aukos

Rytoj, spalio 11 dieną, praėjus lygiai mėnesiui nuo Jungtines Valstijas ir visą pasaulį sukrėtusio teroristų išpuolio Niujorke ir Vašingtone, tos šalies bažnyčiose vėl bus meldžiamasi už šio baisaus nusikaltimo aukas.
Prie šių maldų tą dieną prisidės popiežius Jonas Paulius II drauge su dabar Vatikane vykstančios Vyskupų Sinodo asamblėjos dalyviais - beveik 250 katalikų ganytojų iš 110 pasaulio šalių. Apie tai Šventasis Tėvas pranešė po spalio 4 dieną įvykusio susitikimo su buvusiu JAV prezidentu Džordžu Bušu, kuris yra dabartinio Jungtinių Valstijų vadovo D.Bušo (jaunesniojo) tėvas. Po audiencijos Popiežius sakė, kad jis patikino D.Bušą, jog "visi Sinodo nariai gyvai jaučia artumą tokią didelę tragediją patyrusiems Amerikos žmonėms. Spalio 11-oji bus maldos diena ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Vatikane".
Jau pačioje nuo rugsėjo 30 dienos Romoje vykstančio Vyskupų Sinodo pradžioje jo dalyviai pareiškė savo užuojautą ir vienybę maldose vienam iš šio susitikimo dalyvių Niujorko arkivyskupui kardinolui Edvardui Iganui, kuris Popiežiaus paskirtas eiti atsakingas Sinodo generalinio relatoriaus pareigas. "Mūsų akyse vis dar išlikęs baisus Niujorko (Pasaulinio prekybos centro - red.) dangoraižių dvynių griuvimas po galingos teroristinės atakos, - sakė Vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Džiovanis Batista Rė. - Mes žinome, kad Niujorko arkivyskupas tuoj pat nuvyko prie griūvančių pastatų išreikšti savo užuojautos ir paramos, nors pats rizikavo žūti po griuvėsiais. Jam ir jo arkivyskupijai mes visi užtikriname savo artumą ir solidarumą."
Kardinolas E.Iganas, taip pat Sinode dalyvaujantis JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, Hiustono (Teksaso valstija") vyskupas Džozefas Fiorenza, kiti Jungtinių Valstijų episkopato nariai (Sinode dalyvauja dešimt amerikiečių ganytojų) padėkojo už brolių vyskupų maldas, užuojautą ir dvasinę paramą. "Mūsų tautos patirta tragedija labiau nei bet kada anksčiau patvirtina tarpreliginio dialogo, kaip solidarumo išraiškos, svarbą, nes jo vaisiai gali atnešti taiką ir darną pasaulio žmonėms", - kalbėjo Sinodo asamblėjoje vyskupas D.Fiorenza.
"Tai tikras išbandymo laikas, kada yra svarbus pasitikėjimas Dievu, žinojimas, kad mes esame mylinčio Dievo rankose", - Sinodo pradžioje surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo kardinolas E.Iganas. Jis pažymėjo, kad jį labai sujaudino gelbėjimo darbuose dalyvavusių žmonių didvyriškumas ir dvasingumas. Su tais žmonėmis kardinolas meldėsi prie dangoraižių griuvėsių. Vieno žurnalisto paklaustas, kodėl dalyvauja Sinodo darbuose Romoje tuo metu, kai Niujorko miestas visas jėgas skiria atsistatymui, kardinolas E.Iganas atsakė: kur būti šiuo laiku - Romoje ar Niujorke - yra ne pasirinkimo, o klusnumo reikalas. Popiežius Jonas Paulius II kardinolą E.Iganą paskyrė Vyskupų Sinodo asamblėjos generaliniu relatoriumi dar kovo mėnesį, ir jis turi šias pareigas atlikti.
Šiomis dienomis Vatikane buvo pranešta, jog kardinolas E.Iganas laikinai nedalyvaus Vyskupų Sinode. Jis grįžo į Niujorką ir rytoj, spalio 11 dieną, šio miesto Šv. Patriko katedroje vadovaus gedulingoms pamaldoms už terorizmo aukas. Sinodo asamblėjos generalinio relatoriaus pareigas laikinai perims Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Chorchė Marius Bergoljas.

CRTN

© 2001 "XXI amžius"

 


Popiežius Jonas Paulius II audiencijoje priima buvusį JAV prezidentą D.Bušą, dabartinio Jungtinių Valstijų vadovo tėvą. Tai buvo aštuntasis jų susitikimas


Amerikos karys iš lėktuvnešio "Teodoras Ruzveltas" atsisveikina su žmona prieš išvykdamas į karinę užduotį paskelbus karą tarptautiniam terorizmui

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija