Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

"Caritas" darbo vizitas Vokietijoje

Rugsėjo 3-8 dienomis Vokietijos Oldenburgo krašto "Caritas" įstaigas lankė Lietuvos "Caritas" delegacija: generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, reikalų vedėja Kristina Mišinienė, socialinio "Caritas" projekto "Vaiko orumas" koordinatorė Aušra Budėjienė. Kartu su jais stažuotis vokiečių "Caritas" socialinėse įstaigose atvyko Lietuvos "Caritas" Pagalbos neįgaliesiems programos darbuotojai Polina Šedienė ir Juozas Šaulys. Jie dirba pagal Oldenburgo ir Lietuvos "Caritas" bendrą projektą, finansuojamą iš Vokietijos vyriausybinės programos "Aktion "Mensch" ("Akcija "Žmogus"), ir mėnesį stažuosis Klopenburgo miesto psichiatrijos centre bei neįgaliųjų pagalbos įstaigoje "Andreaswerk" Vechtoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija