Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lobynas, ženklinantis žmogiškąjį grožio, tobulumo ir prasmės siekį

Ant knygos “Vilniaus Katedros lobynas” pasirašo vienas jos sudarytojų Lietuvos dailės muziejaus direktorius Rimantas Budrys

Kiekvienoje valstybėje yra įvykių, kurie pažymimi ypatingos svarbos ženklu. Turbūt nesuklysime pasakę, kad tokiu įvykiu buvo 1999 metais Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, atidaryta paroda “Krikščionybė Lietuvos mene”, sukaupusi neįkainojamą nacionalinį sakralinio meno lobyną, kurio vertė matuojama ne tik tautinės dailės, bet ir europiniu mastu – paroda įrodė, kad istorijos eigoje Lietuva tapo europinio lygio krikščioniška valstybe. Meninė parodos ekspozicija yra nuolat atnaujinama, papildoma naujais eksponatais, o neseniai mus pasiekė dar vienas su šia paroda susijęs įvykis – knygos “Vilniaus Katedros lobynas” išleidimas. Sausio pabaigoje Kaune, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje-bute, vyko vakaras, skirtas minėtai knygai pristatyti. Muziejaus direktorė, žurnalistė ir biografė Irena Petraitienė pokalbiui pakvietė knygos sudarytojus: Lietuvos dailės muziejaus direktorių Rimantą Budrį, Vilniaus paveikslų galerijos vedėją Vytautą Balčiūną, sakralinio meno žinovę dr. Gražiną Martinaitienę bei istoriką dr. Vidą Dalinską. Ypatingasis vakaro svečias buvo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Į pokalbį įsiliejo ir fleitos garsai, skleidžiami muzikos magistrės L.Gomolickaitės.