Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kas kaltas?

Po dvylikos nepriklausomybės metų Lietuvos prezidentu išrinktas Liberalų demokratų (LD) partijos lyderis R.Paksas. Antrajame rate daugiau negu pusė atėjusiųjų balsuoti nusigręžė nuo V.Adamkaus, nepaisant jo pastangų ir darbų per penkerius metus integruoti Lietuvą į euroatlantines struktūras. Jo ir euroderybininkų darbas buvo vaisingas: Lietuva pakviesta tapti NATO ir Europos Sąjungos nare. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje ją aplankė galingiausios pasaulio valstybės JAV prezidentas Dž.Bušas, užtikrinęs visapusišką paramą Lietuvai saugumo srityje.
Kodėl po dvylikos nepriklausomybės metų Lietuvos piliečiai (nekalbant apie kitataučius, gyvenančius Lietuvoje) išrinko R.Paksą, kaip liberalų demokratų, neseniai įkurtos partijos, atstovą? Manau, rinkėjams buvo žinoma, kad R.Paksas buvo SSKP-LKP gretose, po Atgimimo tapo TS(LK) nariu, vėliau liberalu ir galiausiai liberalu demokratu. Išrinkus R.Paksą prezidentu, labai suirzo LSDP, socialliberalų dauguma Seime. Nepasitenkinimo banga nuvilnijo ir kitose mažiau įtakingose politinėse grupuotėse. Kokios šiuolaikinio partinio elito šaknys, manau, aiškinti nereikia. Belieka tik prisiminti, kad po 1939 metų Lietuvos okupacijos LKP(b) įsiliejo į SSKP gretas, tapo „teisingiausia ir demokratiškiausia“ politine jėga. Partinis bilietas garantavo visas politinio, socialinio, ekonominio gyvenimo privilegijas.
Kokie partinio elito „proto galiūnai“ išaugo ir užsigrūdino kovoje už lietuvių tautos „gerovę“? Siūlau prisiminti LKP CK narių pavardes ir paskaityti išsamias jų biografijas sovietinėse enciklopedijose. Apie sovietmečio partino elito „nuopelnus“ Lietuvai jau po Atgimimo bandė priminti savo laidose „Kai aš mažas buvau“ liūdnai pagarsėjęs muzikologas V.Gerulaitis. Keisčiausia, kad savo laidose jis nieko nekalba apie lietuvių tautos genocidą. Pvz., aktyviausią genocido vykdytoją A.Sniečkų, kurio bendražygiai dabar sėdi Seime ir be jokių skrupulų švenčia jo 100-ąjį gimtadienį. Ne paslaptis, kad sovietmečio nostalgija labai serga R.Pavilionis, K.Prunskienė ir kiti Seimo nariai.